29.04.21 DI Pressemeddelelse

DI: Bekymrende, at kommunernes samarbejde med private virksomheder falder for tredje år i træk

Efter ti år med små stigninger går kommunernes samarbejde med private virksomheder nu for alvor den forkerte vej. For tredje år i træk er andelen af opgaver, som private virksomheder løser for kommunerne, faldet. Den udvikling bekymrer DI.

Beregninger på baggrund af kommunernes regnskaber, der netop er offentliggjort af Danmarks Statistik, viser, at kommunernes samarbejde med private virksomheder fra 2019 til 2020 er faldet med 0,2 procentpoint, hvilket lyder af lidt, men svarer til en værdi på 700 mio. kr. Dermed er andelen af opgaver, som kommunerne får løst af private virksomheder, faldet med 0,7 procentpoint siden 2017.

- Det er meget bekymrende. Historisk set har offentlig-privat samarbejde været en dansk styrkeposition, der har bidraget til at skabe både arbejdspladser, eksport, vækst og udvikling. De senere år har vi set både flere hjemtagninger, og nogle steder tendens til at det offentlige lukker sig om sig selv. Den udvikling bør vi få vendt for Danmarks skyld, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Tal fra DI’s kommuneundersøgelse Lokalt Erhvervsklima i 2020 viste, at virksomhederne på tværs af brancher i høj grad efterspørger en kommunal prioritering af samspillet med private virksomheder.

- Men kommunerne skal ikke kun gøre det for virksomhedernes skyld, der er også et stort potentiale i offentlig-privat samarbejde for kommunerne, påpeger Jakob Scharff.

- Både kommuner og virksomheder vinder på samspillet, der både bidrager til at udvikle og effektivisere den offentlige sektor, sætte fart i den grønne omstilling og give danske virksomheder endnu bedre forudsætninger for at eksportere produkter og løsninger. Vi skal derfor væk fra automatreaktionen om, at alt er bedre, hvis den offentlige sektor står for det. Det er nemlig ikke korrekt og adskillige eksempler viser det, siger Jakob Scharff.

Forskningen har vist, at der generelt er 10-15 procents gevinst ved at samarbejde med private virksomheder inden for tekniske opgaver. Innovative samarbejder mellem den offentlige sektor og private har også været med til at udvikle nye teknologier, der eksempelvis gør det muligt at genbruge gammel asfalt, så det bliver både grønnere, hurtigere og billigere at renovere nedslidte veje. Derfor håber Jakob Scharff, at tilbagegangen er midlertidig og ikke udtryk for en længerevarende tendens.

- Potentialet i det offentlig-private samarbejde er stort. Derfor skal vi snarest muligt have vendt udviklingen og komme tilbage på sporet – og gerne i et nyt og mere driftssikkert tog. Jeg oplever generelt, at kommunerne er interesseret i at samarbejde med virksomhederne, men vi mangler at få omsat de gode intentioner til konkrete projekter, siger Jakob Scharff.

Yderligere oplysninger:
Branchedirektør for DI Service Jakob Scharff 2112 9423

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold