08.04.21 DI Pressemeddelelse

DI: Disse veje og jernbaner skal bygges først

E45 skal udvides. Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen skal forlænges. Den 3. Limfjordsforbindelse skal bygges. DI offentliggør i dag en prioriteret liste over 12 infrastrukturprojekter, som bør blive sat i gang inden 2025. Forslagene er inspiration til partierne i Folketinget, som inden for kort tid indleder forhandlinger om en grøn mobilitetsplan.

DI har i de forløbne uger præsenteret et udspil om cyklisme og en investeringsplan for den kollektive transport. Nu følger den samlede investeringsplan, som også rummer de nødvendige investeringer i vejnettet. Der er tale om en fuldt finansieret investeringsplan på 75 milliarder kroner frem mod 2030.

- Vi har fundet pengene, og vi peger på projekterne. Over hele landet er der brug for at få forbedret infrastrukturen, men man kan ikke bygge alt på én gang. Vi har prioriteret de strækninger,  hvor bilisterne næsten dagligt holder i kø, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

- Der er også en række jernbanestrækninger, som trænger voldsomt til at blive forbedret, hvis vi skal have flere til at benytte den kollektive transport, siger han.

De 75 milliarder i investeringer er godt 20 milliarder kroner mere end det historiske investeringsniveau.  Hvis planen bliver gennemført, vil det forbedre veje og jernbaner og føre til mere mobilitet.

- Der er brug for at løfte investeringsniveauet, hvis vi skal sikre en effektiv transport af varer. Og når vi for alvor kommer i gang igen efter coronakrisen, skal det være muligt at komme til og fra arbejde uden at spilde timevis i en kø på motorvejen, siger Michael Svane.

- Vi har ventet i mere end to år på en investeringsplan. Det har kostet dyrt i form af øget trængsel, og det har ramt blandt andre rådgiverne og anlægsbranchen. Vi skal væk fra ”stop-and-go”, og derfor håber vi, at vores årelange pres for at få en langsigtet investeringsaftale med rullende planlægning nu fører til en politisk aftale. Virksomhederne og medarbejderne har brug for vished om, hvornår infrastrukturen bliver udbygget, siger Michael Svane.

DI’s investeringsplan er en prioriteret liste, som rummer de 12 store projekter, som er mest presserende. Her skal spaden i jorden senest i 2025. DI sætter også navn på yderligere 16 projekter, der skal sættes i gang i perioden 2026-2030.

Dertil kommer en række mindre projekter og puljer, 12 milliarder kroner til bedre og billigere kollektiv transport samt mindst otte alternativt finansierede projekter, som skal besluttes inden 2030.

- Der er flere projekter, som påvirker hinanden. Derfor er der brug for, at politikerne tager stilling til en overordnet plan, inden de træffer konkrete beslutninger om de enkelte projekter. Det gælder for eksempel Kattegatforbindelsen, som har indflydelse på en 3. Lillebæltsforbindelse og en fast forbindelse mellem Als og Fyn, siger Michael Svane.

 

Læs hele udspillet

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold