14.04.21 DI Pressemeddelelse

Glædeligt at private sociale tilbud får lov at bestå – lad os nu holde fokus på kvaliteten

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om styrkelse af tilsynet på socialområdet. Aftalen indeholder en generel styrkelse af socialtilsynet og en særlig styrkelse af det økonomiske tilsyn med både offentlige og private sociale tilbud. Aftalen indeholder derimod ikke som frygtet et forbud mod private tilbud, og det glæder DI.

- Først og fremmest er vi i DI og i brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd rigtig tilfredse med, at den private ejerskabsform får lov at bestå. Der har over lang tid været et hårdt politisk pres på de private tilbud, herunder konkrete forslag om egentlig forbud mod private. Den strid kan vi nu forhåbentlig lægge væk og i fællesskab bruge alle kræfter på at skabe de bedst mulige sociale tilbud for borgerne. Det centrale er kvaliteten af tilbuddene, og ikke om der er tale om private, selvejende eller offentlige tilbud, siger branchedirektør Jakob Scharff, DI.

Med en aftalen styrkes rammerne for det sociale tilsyn, og der lægges op til en større ensartethed og en styrkelse af kompetencerne i tilsynene. Samtidig lægges der op til større gennemsigtighed i regnskaberne hos både private og offentlige tilbud. Det er en forudsætning for at kunne vurdere sammenhængen mellem pris og kvalitet, at gennemsigtigheden er til stede i både offentlige og private tilbud. Gennemsigtig har i mange år været en mærkesag for DI.

- Fokus på kvalitet og gennemsigtighed er rigtig vigtigt. Vi har netop været vidne til et langt forhandlingsforløb, hvor der har været skabt usikkerhed for både tilbud, medarbejdere, udsatte og deres pårørende, og hvor de private tilbud har været tæt på aflivning. Det på trods af, at ingen reelt har viden om sammenhængen mellem kvalitet og pris. Der skal vi ikke hen igen, siger Jakob Scharff

Formålet med aftalen er at styrke tilsynet med kvaliteten og anvendelsen af offentlige velfærdskroner på sociale tilbud til gavn for beboere i og brugere af sociale tilbud. Det bakker DI op om.

- Vi har som samfund pligt til at sikre, at vi får mest mulig velfærd ud af skattekronerne – og det gælder uanset om det er offentlige eller private, der har opgaven. Derfor er vi rigtig glade for, at der nu kommer mere gennemsigtighed i forholdet mellem pris og kvalitet, siger Jakob Scharff.

- Vi vil nu dykke ned i aftalen og bilag, hvor en lang række skærpede krav til virksomhedernes organisering og oplysningspligt er oplistet. Vi vil gå konstruktivt til værks og gerne hjælpe til med at få implementeret tiltagene, så de kan imødekommes i den virkelige verden og ikke skaber unødigt bureaukrati, siger Jakob Scharff.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret