07.04.21 DI Pressemeddelelse

Singler står for næsten hele væksten i boligmassen

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik i dag var der 1. januar 2021 2.748.568 beboede boliger i Danmark. Det er en stigning på 28.600 siden 1. januar 2020, svarende til en vækst i boligmassen med 1,1 procent i løbet af det seneste år.

- Det er positivt at boligmassen vokser mere end befolkningen, som fra 2020 til 2021 voksede med 0,3 procent. Men det ændrer ikke på, at vi i Danmark lider under fortidens synder, og at boligudbuddet i øjeblikket har svært ved at følge med boligefterspørgslen, hvilket da også er en medvirkende forklaring på de kraftige boligprisstigninger, siger Dansk Industris boligøkonom Bo Sandberg.

- Og så er det heller ikke sikkert, at den eksisterende boligmasse matcher de nutidige ønsker til geografisk placering, størrelse og komfort, siger Bo Sandberg.

39 pct. af husstandene er singler

Ud af de godt 2,7 millioner husstande i 2021, er de 1.074.314 iflg. single-husstande. Det er en stigning på 25.300 siden 2020, og dermed står singlehusstandene iflg. Danmarks Statistik for næsten hele den årlige stigning på 28.600 enheder i boligmassen.

- De senere års tendens til flere singler har på blot to år løftet andelen af singlehusstande fra 38,2 procent af boligmassen i 2019 til 39,1 procent i 2021, siger Bo Sandberg.

På ti år er der kommet godt 83.000 flere singlehusstande, og denne udvikling er accelereret de seneste 2-3 år. Bare siden 2018 er der således kommet 55.200 flere singlehusstande, viser DI´s beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks tal.

- Det er en generel udfordring, at boligudbuddet har svært ved at følge med efterspørgslen. Og denne udfordring bliver kun større af den samfundsmæssige tendens til flere singler, som kommer fra mindst tre forskellige befolkningssegmenter, flere studerende, flere skilsmisser og flere seniorer, siger Bo Sandberg.

Derfor er det iflg. DI vigtigt at fastholde en fortsat høj kadence i boligbyggeriet, ikke mindst af små lejligheder i de store byer.

-  Tendensen på boligmarkedet er blevet mere broget de seneste 2-3 år. Boligfesten var i forvejen i høj grad rykket ud i forstæderne omkring de store byer. Og øget fokus på klimaet samt coronafrygt og mere hjemmearbejde har skabt en modbølge, hvor flere boligkøbere søger ud mod naturen, siger Bo Sandberg, men konkluderer alligevel:

- Som megatrend tror jeg dog stadig urbaniseringen vil være den dominerende kraft. Og stigningen i boligmarkedets single-andel til 39 procent - og 55.000 flere singlehusstande på tre år - trækker også i den retning, da singler som hovedregel ønsker at bosætte sig i de større byer, siger DI-boligøkonomen.

Bo Sandberg

Bo Sandberg

Skatteøkonom

  • Direkte +45 7216 0142
  • Mobil +45 2850 3819
  • E-mail BSA@di.dk

Relateret indhold