06.05.21 DI Pressemeddelelse

DI: I 2030 skal 40 procent af erhvervslivets ledere være kvinder

Der er for få kvinder i den private sektor og særligt i de øverste ledelseslag. Det er en reel hæmsko for vores samfunds og erhvervslivs udvikling. Derfor samler DI som de første dansk erhvervsliv i et mangfoldighedsløfte, The Gender Diversity Pledge, hvor vi sammen giver hånd-slag på at arbejde for at øge diversiteten i toppen af erhvervslivet, så vi når en 40/60-kønsfordeling i 2030.

I Danmark har vi et kønsskævt arbejdsmarked. I dag er det kun hver tredje medarbejder i den private sektor, der er kvinde. Samme tendens gør sig gældende på ledelsesniveauerne, hvor kvinder sidder på 26,6 procent af stillingerne. Vi har ambitioner om, at andelen i 2025 skal stige til 35 procent Og i 2030 skal 40 procent af lederstillingerne i danske virksomheder være besat af kvinder.

- Hvis Danmark skal være verdens bedste land at leve og drive virksomhed i, så skal vi sikre, at vi har adgang til de mest talentfulde medarbejdere. Halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder, men de er desværre underrepræsenteret i erhvervslivet. Derfor samler vi erhvervslivet på tværs af brancher og landsdele, så vi i fællesskab kan vende udviklingen, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri. 

Derfor inviterer Dansk Industri alle danske virksomheder til at skrive under på et mangfoldighedsløfte, The Gender Diversity Pledge, hvor vi giver hinanden håndslag på at arbejde for at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked. Når virksomhederne investerer i kvindelige talenter, investerer de også i øget innovation og kreativitet, der er med til at sikre udvikling og fastholde international konkurrenceevne.

DI er Danmarks største erhvervsorganisation med mere end 18.000 medlemsvirksomheder inden for mange forskellige brancher. Mangfoldighedsløftet er en del af en større strategi for at fremme kønsdiversitet i erhvervslivet, og som en del af strategien skal virksomhederne arbejde målrettet med egne måltal for ledelse og bestyrelser.

- Vi skal sikre ligestilling i Danmark, og derfor skal vi have flere kvinder i den private sektor. Vi har ganske enkelt en fælles interesse og opgave som samfund i at sikre, at alle talenter bliver udnyttet bedst muligt. Det kræver samtidig, at vi skaber gode muligheder, for at kvinder kan forfølge en lederkarriere på lige fod med mænd, siger Lars Rasmussen, formand for DI’s mangfoldighedsudvalg og bestyrelsesformand i bl.a. Coloplast og Lundbeck.

Mange virksomheder arbejder i dag målrettet med at øge kønsdiversiteten i deres virksomheder og ledelser, og det er den gode erfaringsudveksling på tværs af virksomheder, der er udgangspunktet for det strategiske arbejde. Ud over målsætningen om flere kvinder i ledelse og bestyrelser, tilslutter virksomhederne sig også 16 principper og handlinger for at fremme kønsdiversitet. Det er netop disse principper og handlinger, som kan drive forandringen.

Virksomhederne, som er med, indfører specifikke styringsværktøjer som egne måltal og KPI’er vedrørende kønsdiversitet. Derudover bakker virksomhederne op om mere øremærket barsel til mænd og vil samtidig medvirke til at skabe større mobilitet mellem det offentlige og private arbejdsmarked ved at synliggøre karrieremuligheder i danske og internationale virksomheder.

-  Skal vi lykkes med at nå målsætningen om 35 procent kvinder i ledelse i 2025, vil det kræve, at hver anden lederstilling bliver besat af en kvinde fra i dag. Det er nødvendigt, at vi sætter barren højt, og at vi i erhvervslivet går forrest. Alt for længe har vi talt om, hvordan vi får flere kvinder i ledelse og samtidig fremmer ligestillingen i vores samfund. Der er brug for handling, og første skridt er ved at skrive under på løftet, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Læs hele DI’s strategi for større kønsdiversitet her.

For yderligere information eller kommentarer kontakt DI’s presserådgiver Ditte Rieland på tlf. +45 2246 7822 eller e-mail: dirh@di.dk

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold