25.06.21 DI Pressemeddelelse

Begrænsning af videregående uddannelser er en realitet

Positivt med bedre uddannelsesmuligheder i hele landet, men DI er bekymret for begrænsningen til uddannelsespladser i de fire store byer.

Regeringen og et stort flertal af en række af Folketingets partier har indgået en aftale om en målsætning om begrænsning af videregående uddannelser i de fire store byer. Frem mod 2030 skal optaget på de videregående uddannelser i de fire byer reduceres med op til 10 pct. Med aftalen skal regeringen sammen med uddannelsesinstitutionerne frem mod april 2022 udarbejde en samlet 2030-sektorplan for, hvordan en målsætning om begrænsning af den videregående uddannelsessektors samlede optag i de største byer på op til 10 pct. kan realiseres frem mod 2030.

- Vi synes, at det er godt, at der oprettes flere uddannelsesmuligheder uden for de store byer. Det vil give nye muligheder for både de unge og for lokalsamfundene. Aftalen er på punktet om reduceret optag blevet væsentligt bedre end regeringens første udspil, og vi er glade for, at aftalepartierne har lyttet til erhvervslivets bekymringer, siger underdirektør i DI Mette Fjord Sørensen.

- Det er godt, at der er en længere indfasning i forhold til at reducere optaget i de fire store byer, og at det er begrænset til 5-10 pct. Vi mener dog, at det er uheldigt, at man fortsat lægger et loft på uddannelsespladser i de fire store byer, uagtet at der ikke er udfordringer med ledighed. Det afgørende for os er, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft i hele landet, og vi er bekymret for om denne reduktion kan have negative konsekvenser for virksomhedernes adgang til dette, siger underdirektør i DI Mette Fjord Sørensen.

Det fremgår af aftalen, at der i begrænsningen af videregående uddannelser skal tages hensyn til bl.a. erhvervslivets behov og uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse.

- Det er positivt, at man vil tage hensyn til erhvervslivets behov. Vi har ikke brug for en reduktion på uddannelser med lav ledighed, og det er væsentligt for Dansk Industri, at der fortsat kan oprettes flere pladser på uddannelser, hvor der allerede nu er mangel på arbejdskraft uanset hvor uddannelserne er placeret i Danmark. Det er en udvikling, vi vil følge nøje, og jeg håber, at der vil være fokus og et hensyn man tager, når 2030-sektorplanen skal godkendes næste forår, siger Mette Fjord Sørensen

Det er aftalt, at der skal investeres 2,7 mia. kr. i øgede tilskud til uddannelsesudbud uden for de fire store byer frem mod 2028. Pengene er fundet ved at omprioritere midler fra andre dele af de videregående uddannelser.

- Aftalen hedder ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, men det handler nok mest om flere muligheder og ikke så meget bedre muligheder, når aftalen er finansieret ved at skære andre steder på de videregående uddannelser. Samtidig med at man ønsker at udflytte uddannelser, så begrænser man samtidig institutionernes mulighed for at investere i bygninger og købe nyt laboratorie- og forsøgsudstyr, inventar og it-udstyr, siger Mette Fjord Sørensen.

Yderligere oplysninger fås hos underdirektør Mette Fjord Sørensen på tlf. 5213 2312

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold