11.06.21 DI Pressemeddelelse

DI: Glædeligt at EU frafalder sag om modkøb

EU-Kommissionen har frafaldet en sag mod Danmark om lovligheden af modkøb i forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel. Det fremgår af en meddelelse fra Erhvervsstyrelsen i dag. DI’s brancheforening for Forsvars- og Aerospaceindustrien (FAD) betegner afgørelsen som en glædelig nyhed.

EU-Kommissionen anlagde i 2018 sagen mod Danmark med baggrund i 3 konkrete anskaffelser af materiel til forsvaret. Danmark er afhængig af at købe det meste forsvarsmateriel hos internationale leverandører. På den baggrund kan Danmark kræve, at leverandørerne indgår et industrisamarbejde. Industrisamarbejdet – som også kaldes ”modkøb” - forpligter udenlandske leverandører til at investere i dansk teknologi, kompetencer og viden på forsvarsområdet. 

- Det er glædeligt, at de danske myndigheder er lykkedes med, at få EU til at frafalde sagen, så Danmark fortsat kan gøre brug af industrisamarbejde, når der anskaffes forsvarsmateriel. Det er et væsentligt værktøj til at udvikle teknologi, kompetencer og viden i den danske forsvarsindustri, siger direktør Joachim Finkielman, FAD. 

Uden mulighed for industrisamarbejde ville det være meget vanskeligt for Danmark at nyde godt af samarbejde med udenlandske leverandører og dermed opretholde kompetencer og viden på forsvarsteknologiområdet. 

Mere bekymret er direktøren over, at afgørelsen formentlig medfører en stramning af reglerne for modkøb.

- Vi har ikke set de nye retningslinjer, men at dømme ud fra meddelelsen i dag, ser det ud til, at reglerne bliver mere restriktive og komplekse, end de er i dag. Det har vi naturligvis behov for at få klarlagt, så de danske virksomheder og de udenlandske leverandører kender vilkår og betingelser for fremtidigt industrisamarbejde, siger Joachim Finkielman.

Forsvarsindustrien er allerede i dag underlagt omfattende og kompleks lovgivning og regelsæt. Derfor har en samlet forsvarsbranche også anmodet regeringen om et serviceeftersyn af rammevilkårene i forbindelse med regeringens kommende forsvarsindustrielle strategi. 

- Det er vigtigt, at forvaltningen af reglerne foregår på den meste enkle og optimale måde, så branchens bidrag til Danmarks sikkerhedspolitiske interesser optimeres. I den sammenhæng har industrien opfordret til, at både branchen og udenlandske erfaringer inddrages i arbejdet, siger Joachim Finkielman.

Yderligere oplysninger fås hos Joachim Finkielman, tlf. 6187 1540, e-mail jofi@di.dk

 

Relateret indhold