09.06.21 DI Pressemeddelelse

DI: Regionsaftale skal sikre nye sundhedsløsninger og et mere sammenhængende sundhedsvæsen

Det er positivt, at regeringen og Danske Regioner nu har indgået en økonomiaftale for 2022, der bl.a. lægger vægt på investeringer i medicin, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi, herunder 750 mio. kr. til investeringer i IT og medico-udstyr.

- Sundhedsvæsnets udfordringer kan kun lade sig gøre gennem tættere offentlig-privat samarbejde. Den danske life science sektor er med til at udvikle eksempelvis telemedicinske løsninger, så flere borgere kan blive behandlet i eget hjem, den leverer nye måder at opdage og behandle kroniske lidelser i tide på, så borgerne ikke udvikler alvorlige sygdomsforløb. Derfor er det positivt, at den indgåede økonomiaftale lægger vægt på yderligere investeringer i nye sundhedsløsninger, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

DI roser også, at Danske Regioner og KL i forbindelse med dette års økonomiforhandlinger har lagt op til at forhandle økonomi sammen for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet.

- Mere sammenhængende patientforløb på tværs af hjemmepleje, plejehjem, praktiserende læger og sygehuse vil være med til at give danskerne flere sunde og aktive leveår. Samtidigt kan det reducere sundhedsudgifterne til de mere alvorlige og komplicerede sygdomsforløb. Det gælder ikke mindst kroniske lidelser, siger Emil Fannikke Kiær.

Omkring kroniske lidelser er der behov for et stærkere fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og arbejdsvilkår for de ramte borgere og deres pårørende. På den måde kan vi også sikre et fortsat højt arbejdsudbud i takt med, at danskerne lever længere.  

Økonomiaftalen er dog ikke uden tidsler. Økonomien genopretter sig hurtigt, der er meldinger om mangel på arbejdskraft i virksomhederne og samtidig er den offentlige beskæftigelse på sit højeste niveau i mere end 10 år.

- Det er vigtigt, at økonomiaftalen prioriterer investeringer i nye sundhedsløsninger, men det bør ikke øge den offentlige beskæftigelse nævneværdigt. Vores medlemmer står og mangler arbejdskraft, og hvis kvalificerede kandidater bliver ansat i det offentlige i stedet for det private, vil det bremse det kommende opsving i økonomien, slutter Emil Fannikke Kiær.

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Lars Bøgeskov på larb@di.dk eller tlf. 2236 3138.

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold