10.06.21 DI Pressemeddelelse

DI-topchef: Kun sammen kan vi nå i mål med FN’s Verdensmål

Regeringen har i dag præsenteret Danmarks handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål ved Verdensmålskonferencen 2021 i DI. Der lægges op til et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet i kampen for at skabe en mere bæredygtig verden. En stærk alliance er nødvendig, hvis vi skal sikre Danmarks konkurrencekraft og sammenhængskraft, siger DI’s topchef.

I 2015 blev alle ledere fra FN’s 193 medlemslande enige om 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling for både borgere og planeten. Inden 2030 skal vi blandt andet have stoppet sult, løftet mennesker ud af fattigdom og bekæmpet klimaforandringer. 

FN opfordrer alle lande til at udarbejde nationale handlingsplaner, og i dag har regeringen præsenteret Danmarks plan for de kommende år, der indeholder en række initiativer, der skal fremme implementeringen af Verdensmålene i Danmark, herunder 16 nye konkrete initiativer. Kursen mod målstregen skal forløbe i et endnu tættere samarbejde med både større og mindre danske virksomheder og deres medarbejdere, som allerede i dag yder et væsentligt bidrag til bæredygtig udvikling i Danmark og i udlandet. Landets største erhvervsorganisation er klar til at danne fælles front med nøgleaktører, så arbejdet med verdensmålene løftes yderligere, og ordene i planen bliver til handling.  

- Verdenssamfundet står sammen over for en meget stor og vigtig opgave med at skabe en bæredygtig verden. Hvis vi skal indfri FN’s 17 Verdensmål, er det afgørende, at vi danner fælles front på tværs af landegrænser, virksomheder og organisationer. Danske virksomheder og deres medarbejdere har den nødvendige viden, kompetencer og løsninger, der skubber Danmark i den rigtige retning. Alle lande står over for mange af de samme udfordringer, og derfor skal vi nu i endnu højere grad skalere og eksportere danske bæredygtige løsninger, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

- Regeringens handlingsplan lægger op til et endnu tættere og stærkere samarbejde mellem offentlige og private aktører. Kun sammen kan vi nå i mål med FN’s Verdensmål. Det gælder i forhold til den grønne omstilling, men også i forhold til at fremme ligestilling i vores samfund, skabe bedre uddannelser, og sikre at alle borgere har adgang til rent vand og de bedste sundhedsydelser, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ifølge regeringens plan skal FN’s 17 Verdensmål fremover spille en endnu større rolle i den offentlige drift. Både når det gælder politikudvikling, men også i forhold til grønne offentlige indkøb. Derudover søsætter regeringen initiativer, der stimulerer eksporten af grønne og miljøvenlige produkter, der også er med til at udvikle virksomhederne, skabe flere arbejdspladser og sikre indtjening til Danmark.

- Erhvervslivet går allerede i dag i front og mange af DI’s medlemmer arbejder målrettet og strategisk med FN’s 17 Verdensmål. Der findes et hav af succeshistorier, der beviser, at udvikling og eksport af bæredygtige løsninger faktisk er en god forretning, hvilket gavner Danmarks konkurrencekraft. Nu skal vi tage næste skridt sammen. Stærke virksomheder skaber et stærkt samfund – og omvendt. Konkurrencekraft og sammenhængskraft hænger uløseligt sammen, siger DI-topchefen.

Verdenssamfundet har ni år til at nå i mål med FN’s 17 Verdensmål. Selv om udviklingen går den rette vej, er der stadig områder, hvor der er brug for at sætte ekstra ind. Det gælder især i forhold til Verdensmål nummer 12, der omhandler ansvarlig forbrug og produktion.

- Vi har kun én planet og den skal vi passe på. Der er et stort udviklingspotentiale inden for bæredygtig produktion, hvor vi blandt andet skal blive bedre til at genanvende ressourcer lige fra plastemballage, spildevand og tøj. I Danmark har vi nogle virksomheder, der er eksperter i cirkulær økonomi, og dem skal vi i endnu højere grad have ud på den globale markedsplads, siger Lars Sandahl Sørensen.

For yderligere kommentarer kontakt DI’s presserådgiver Ditte Rieland på tlf. +45 2246 7822 eller e-mail: dirh@di.dk

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold