09.06.21 DI Pressemeddelelse

Vigtigt med oprustning af cyberforsvaret

Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterede i dag regeringens forslag til et stærkere dansk cyberforsvar. DI betegner forslaget som en stærkt tiltrængt oprustning af landets og virksomhedernes forsvar mod cybertrusler. Udspillet blev præsenteret på et pressemøde i Industriens Hus hos Dansk Industri.

 - Det er et stærkt tiltrængt udspil, regeringen kommer med i dag. Vi er nødt til at tage vores cyberforsvar langt mere alvorligt end hidtil. Hvor vi før kunne nøjes med at låse døren og overlade forsvaret af vores sikkerhed til politi og militær, så er vi i dag alligevel sårbare i vores stuer, på kontorerne og i produktionen. Derfor er det helt nødvendigt, at vi som samfund opruster vores cyberforsvar markant, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Regeringen skyder en halv milliard kroner ind i initiativet. Penge som kommer fra forsvarsforliget og som har været øremærket til nye initiativer til at styrke robustheden af det danske samfunds forsvar mod cyberangreb. DI hilser det velkomment, at regeringen vil investere mere i landets cyberforsvar.

- Vi betragter det som en samfundsopgave at dæmme op for den stigende cybertrussel. Det er helt afgørende for vores fortsatte konkurrenceevne i et digitaliseret Danmark, at vi sætter markant ind på at styrke cybersikkerheden og gøre både vores myndigheder, virksomheder i samfundskritiske sektorer og vores mange SMV’er mere robuste overfor cybertruslen, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Vi kan kun digitalisere og anvende data på nye måder på et fundament af cybersikkerhed og databeskyttelse.

Hovedpunkterne i regeringens udspil har størst fokus på initiativer målrettet myndighederne, kritisk infrastruktur, forsvaret og en udbygning af Center for Cybersikkerhed, men der er også en række mindre initiativer, der rammer bredere som forskningsmidler, hurtigere sikkerhedsgodkendelser af it-løsninger og en hotline ”Digital Krisehjælp”.

DI ser gerne, at der i de endelige forhandlinger bliver kanaliseret så mange ressourcer som muligt ud til at styrke cybersikkerheden for det brede erhvervsliv – særligt vores sårbare SMV’er.

- Vi har med god grund haft fokus på at styrke de samfundskritiske sektorer, men vi er nu parate til at tage næste skridt og række vores SMV’er en konkret hjælpende hånd. SMV’er udgør rygraden i vores erhvervsliv og er arbejdsplads for mange danskere, siger Lars Sandahl Sørensen.

De små og mellemstore virksomheder er stadig meget sårbare overfor cyberangreb. SMV’er kan samtidig være en indgang for cyber-kriminelle til større virksomheder og organisationer. Samtidig er SMV’er den gruppe af virksomheder med færrest ressourcer til at beskytte deres data.

DI har i vores digitaliseringspolitiske udspil foreslået at opbygge et proaktivt, praktisk orienteret og kompetent videns- og overvågningscenter (SMV-CERT), som i tæt offentlig-private samarbejde kan bistå danske SMV'er med at styrke deres sikkerhed

DI har også fokus på, at al Center for Cybersikkerheds opgavevaretagelse sker i tæt samarbejde med de private it-sikkerhedsleverandører.

- Det er vigtigt, at udspillet ses i sammenhæng med den kommende nye nationale strategi for cyber- og informations-sikkerhed, som er vigtig bliver lavet både på tværs af offentlig sektor og også gerne i samarbejde med erhvervslivet samt arbejdet i regeringens Digitaliseringspartnerskab, siger Lars Sandahl Sørensen.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold