14.07.21 DI Pressemeddelelse

DI: EU-Kommissionens klimaudspil kan blive en kæmpe gevinst for Danmark

EU Kommissionen har fremlagt en omfattende plan med konkrete initiativer, som skal gøre EU-landene i stand til at nå målet om mindst 55 procents reduktion af CO2 i 2030. Med planen viser EU en nødvendig handlekraft i forhold til klimaudfordringen. Den understøtter Danmarks muligheder for at indfri den ambitiøse 70 procents målsætning. Og den åbner et meget stort marked for danske virksomheder, som er stærke inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer.

- Udspillet fra EU-Kommissionen kan blive en kæmpe gevinst for Danmark. Der vil i de kommende ti år blive investeret et trecifret antal milliarder euro i vedvarende energi, energieffektiviseringer og udvikling af grønne brændstoffer. Det er de store muskler, som bliver brugt til at trække udviklingen i en mere klimavenlig retning, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Der kommer til at ske en omfattende omstilling i det kommende årti. EU-Kommissionen vil blandt andet styrke og udvide CO2-kvotesystemet, så bygningerne, transportsektoren og søfarten bliver inkluderet. Allerede i dag er CO2-kvoteprisen på over 400 kr. pr. tons.

- EU-Kommissionen åbner værktøjskassen og viser handelskraft som den mest ambitiøse region i verden, når det gælder kampen mod klimaforandringerne. Dette er meget vigtige handlingsorienterede skridt med mulig stor effekt. Hver procent, som EU sænker CO2-udledningen, svarer til mere end Danmarks samlede udledninger. Dermed sender EU et vigtigt signal til resten af verden forud for FN klimaforhandlingerne i Glasgow i november,  siger Lars Sandahl Sørensen.

Kommissionen vil også øge mængden af vedvarende energi og sikre, at bygningerne bliver isoleret og forbedret, så de i fremtiden bruger energien smartere og mere effektivt end i dag. DI havde gerne set, at EU-Kommissionen havde sat sig et endnu mere ambitiøst mål for energieffektivitet. Forhåbentlig vil det lykkes at hæve målet under de kommende forhandlinger.

- Vi har selv vist vejen siden oliekrisen i 1970’erne, og man behøver ikke at rejse ret langt i andre EU-lande for at se, at der er meget at hente ved at isolere, udskifte vinduer og styre energiforbruget i bygningerne og i industrien, siger Lars Sandahl Sørensen.

Folketinget har vedtaget et nationalt dansk mål på 70 procents reduktion af CO2. Det danske ambitiøse mål vil blive understøttet af et europæisk kvotemarked, som bliver endnu stærkere end i dag. Desuden har vi mange af de teknologiske løsninger, som de andre EU-lande vil efterspørge i de kommende år.

- Vi er verdensmestre inden for vedvarende energi, og i de kommende år kommer der altså virkelig fart på udbygningen med sol- og vindenergi i Europa. Det skaber enestående muligheder for danske virksomheder, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Samtidig skal vi i Danmark i gang med næste fase i den grønne omstilling. Det handler om sektorkobling og grøn omstilling af transportsektoren og industrien. Vi skal med andre ord blive ved med at præge udviklingen.

Det er vigtigt, at EU’s klimaindsats sikrer reelle CO2-reduktioner samtidig med, at vi undgår at de europæiske virksomheder taber global konkurrencekraft.  Derfor foreslår Kommissionen som noget nyt at indføre en told på varer, der bliver importeret til EU inden for udvalgte sektorer.  Sigtet med forslaget er i princippet fornuftigt, men for DI er det vigtigt, at forslaget sikrer reelle CO2-reduktioner, og at det ikke skaber problemer i forhold til samhandelspartnere og reglerne i WTO (Verdenshandelsorganisationen). Endelig er det helt afgørende, at europæiske virksomheder, som sælger deres varer uden for EU, ikke bliver stillet dårligere. Derfor skal vi bevare de dele af CO2-kvotereglerne, som forhindrer, at produktionen flytter ud af Europa.

- Det er afgørende, at Europa ikke lægger kimen til en ny handelskrig, og at vi samtidig sikrer europæiske virksomhedernes konkurrenceevne. Målet må være at sikre ens konkurrencevilkår for europæiske og ikke-europæiske virksomheder, der sælger deres varer i EU. Samtidig skal virksomheder, der eksporterer ud af EU, sikres fair og konkurrencedygtige vilkår, siger Lars Sandahl Sørensen.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold