23.08.21 DI Pressemeddelelse

Akutpakke fra DI kan give 11.000 ekstra par hænder i 2022

DI er klar med en akutpakke, der kan øge virksomhedernes adgang til medarbejdere med over 10.000 personer. Det vil samtidig give kontant bonus hos medarbejdere og i statskassen.

18.000 medarbejdere. Mindst det antal mennesker ville danske virksomheder kunne ansætte her og nu. Det viser svar fra DI’s virksomhedspanel, der fortæller, at en tredjedel af DI’s medlemmer har rekrutteret forgæves efter corona.

Siden er situationen forværret af, at Arne-pensionen er trådt i kraft, hvilket har svækket arbejdsudbuddet yderligere.

- Situationen er alvorlig. Vi risikerer at hæmme vores lands muligheder for at komme bedst muligt ud af coronakrisen, hvis opsvinget ikke bliver varigt. Virksomhederne mangler arbejdskraft på et niveau, der påvirker både drift og overskud, og det har betydning for hele samfundet. Det kræver, at vi sikrer langsigtede reformer, men det kræver også, at vi rykker med det samme. Derfor fremlægger vi nu en akutpakke med to forslag, som vil kunne øge arbejdsudbuddet med næsten 11.000 fuldtidspersoner allerede fra 2022, og som Folketinget kan vedtage så snart sæsonen starter igen, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri (DI).

Forhøj skattefri præmie for droppet efterløn

Det første forslag – og det der kan give flest hænder – handler om at give folk med ret til efterløn en kontant præmie for at fravælge ordningen.

- For en lang række danskere er gevinsten ved at blive på arbejdsmarkedet for ringe, hvis de kan gå på efterløn. Det er tosset, for der er så mange dygtige medarbejdere, som ville have glæde af at blive på arbejdsmarkedet, og som arbejdsgivere og samfundet også ville have gavn af. Derfor vil vi mere end fordoble den skattefri præmie for dem, der dropper efterlønnen for at blive på arbejdsmarkedet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den fordoblede præmie skal udgøre 30.000 kr. pr. kvartal mod de nuværende 14.000 kr., og det vil ifølge DI's beregninger øge arbejdsudbuddet med 8.000 fuldtidspersoner allerede i 2022.

- Samtidig vil det forbedre de offentlige finanser med 900 mio. kr. om året, fordi staten sparer efterløn og samtidig får en skattegevinst fra de arbejdende. Det er ren win-win, siger Lars Sandahl Sørensen.

Sænk dagpengesatsen for nyuddannede

I den anden ende af aldersspektret foreslår DI, at dagpengesatsen for dimittender sættes ned til max. 60 procent af det højeste dagpengebeløb. Det vil konkret betyde, at de nyuddannede højest kan modtage 11.600 kr. om måneden mod i dag 13.815 kr.

- Det vil både hjælpe virksomhederne og være til gavn for de unge selv at komme ud på arbejdsmarkedet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dette forslag vil øge arbejdsudbuddet med 2.800 fra 2022, og Lars Sandahl Sørensen understreger i den forbindelse, at de to forslag kun bør være starten på en større indsats.

- Vores 2030-plan indeholder forslag, der vil skabe mange tusind job i private virksomheder på den længere bane. De er fortsat vigtige, ligesom f.eks. vores forslag om at få flere med udenlandsk baggrund i arbejde. Vi må altså ikke glemme andre vigtige reformmuligheder, siger Lars Sandahl Sørensen.

Yderligere oplysninger fås hos vicedirektør Steen Nielsen på snn@di.dk eller tlf. 2949 4557 og presserådgiver Nis Peder Kolby på nipk@di.dk eller tlf. 4032 3400.

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold