27.08.21 DI Pressemeddelelse

DI Digital: Kunstig intelligens og Industri 4.0 hitter hos virksomhederne

Nye tal fra DI’s virksomhedspanel viser, at virksomhederne igennem de seneste år har øget brugen af avancerede teknologier. Samtidig har flere virksomheder sat gang i nye digitaliseringsprojekter, og så har COVID-19 skubbet på virksomhedernes investeringer i digitale salgskanaler og digital kontakt til kunderne.

Avancerede teknologier som kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og 3D print er alle blevet mere gængse i virksomhederne fra 3. kvartal 2019 til 2. kvartal 2021. Andelen af virksomheder, der anvender kunstig intelligens, er steget fra 8 procent til 13 procent, IoT er vokset fra 16 til 21 procent og for 3D print er tallet gået fra 18 til 24 procent. Med IoT kan virksomhederne forbinde maskiner, sensorer, robotter mv. for herved bl.a. at kunne overvåge, fejlrette eller fjernstyre.

- Det er meget positivt, at flere virksomheder har taget avancerede teknologier som kunstig intelligens og IoT i brug. Der ligger enorme forretningsmuligheder for danske virksomheder, bl.a. fordi det sætter virksomheder i stand til at udnytte data om deres kunder og deres egen forretning til at udvikle nye produkter og til at videreudvikle de eksisterende. 3D print giver virksomhederne nye muligheder, specielt under COVID-19, hvor forsyningskæder ikke har fungeret optimalt, siger branchedirektør i DI Digital Rikke Hougaard Zeberg.

- Men vi kan også se, at vi fortsat har et stort arbejde foran os. Vores undersøgelse viser, at der stadig er 30 procent af virksomhederne, der ikke anvender avancerede teknologier. Dem skal vi have med på udviklingen. Vi skal derfor have gjort avanceret teknologi som f.eks. robotter mere tilgængeligt for SMV’erne. Vi skal skabe bedre rammer for at teste teknologi af, uden at det vælter hverken budgettet eller timeregnskabet, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Andelen af virksomheder, der har haft et digitaliseringsprojekt inden for de seneste to år, er steget fra 59 procent til 67 procent. COVID-19 har specielt skubbet til virksomhedernes investeringer i digital kontakt til kunderne, hvor 63 procent i høj grad eller i nogen grad har fremrykket deres investeringer på dette område.

Flere virksomheder skal i gang med digitalisering, men der er en række barrierer, som virksomhederne peger på. Virksomheder angiver manglende tid og ressourcer som en barriere for digitalisering, men også at de mangler de rette kompetencer i virksomheden f.eks. til digital forretningsudvikling.

- I DI’s digitale taskforce CEO Commitment har vi netop drøftet, hvordan vi løfter digitalisering i de små og mellemstore virksomheder. En af de ting, vi drøftede, var alternative måder at få ny digital viden ud i virksomhederne. Ikke alle virksomheder behøver måske at ansætte en it-specialist, et alternativ kan være at hyre en nyuddannet kandidat – som måske generelt har mere mod på det digitale og har digital erfaring med i bagagen. De drøftelser tager vi videre ind i regeringens digitaliseringspartnerskab, som senere på året skal lancere en række anbefalinger, der skal blive til regeringens kommende digitaliseringsstrategi, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Læs hele analysen her

Læs mere om støtte til digitalisering af din virksomhed

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold