25.08.21 DI Pressemeddelelse

Enorme muligheder i dansk-tysk samarbejde om grøn brint

Danmark og Nordtyskland bør etablere et samarbejde om produktion af grøn brint. Regionen har alle muligheder for at blive verdensførende inden for udvikling og produktion af fremtidens bæredygtige brændstoffer, mener DI Energi og rådgivningsvirksomheden Rambøll.

De store mængder grøn strøm kan omdannes til grøn brint, som kan bruges direkte i industrien og transportsektoren, eller den kan blive til andre bæredygtige brændstoffer.

- Grøn brint og Power-to-X (PtX) rummer enorme muligheder for den grønne omstilling, og det kan blive et nyt vigtigt forretningsområde for danske virksomheder. Men vi er ikke de eneste, der har fået øje på det. Hvis vi slår os sammen med Hamborg og Nordtyskland kan vi stå endnu stærkere i kapløbet om at blive et globalt kraftcenter, og sammen kan Nordtyskland og Danmark fremme produktionen af nye bæredygtige brændsler, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

DI Energi og Rambøll vil forsøge at finde politisk støtte til tanken om en dansk-tysk brintklynge. Det sker på Copenhagen Hamburg Business Forum, der finder sted i dag i København, og på et roundtable event hos Rambøll senere på dagen, hvor deltagerne fra erhvervsliv og politisk side i Hamborg og Danmark vil diskutere ambitioner og perspektiver i en fremtidig dansk-tysk brintklynge.

- Det giver ekstra god mening med et partnerskab, når vi fysisk er naboer. En dansk-tysk brintklynge kan give global genlyd og tiltrække investeringer, virksomheder og ekspertise, mener Jens-Peter Saul, koncernchef i Rambøll.

- Politikerne i Hamborg er åbne over for et samarbejde. Byen, som er et vigtigt økonomisk kraftcenter og stor energiforbruger, står midt i en transformation af havn og industri for at indfri lokale klimamål. Og her er det oplagt at rykke i fællesskab, fordi Danmark har grøn teknologi og producerer offshore vindenergi. Det matcher Nordtysklands kompetencer, klimaambitioner og behov. Vi kan sammen skabe en stærk, fælles platform af viden, innovation og produktion til gavn for begge parters vækst, siger han.

Regeringerne i Danmark og Tyskland har sat betydelige beløb af til at udvikle bæredygtigt brændstof.

Tyskland har i en brintstrategi øremærket 7 mia. euro til at opdyrke hjemmemarkedet og yderligere 2 mia. euro via en ”Made in Germany” strategi. I Danmark er der taget et vigtigt skridt med regeringens beslutning om at investere 850 mio. kr. i udviklingen af grønne brændstoffer.

Men det er både penge og tempo, der bliver afgørende, mener DI Energi og Rambøll.

- Vi skal være hurtige på aftrækkeren, så danske virksomheder er med, hvor det gælder. Og vi skal investere samfundets penge de rigtige steder, så vi får de størst mulige klimagevinster, siger Troels Ranis.

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold