20.09.21 DI Pressemeddelelse

DI’s viceadministrerende direktør Kim Graugaard fylder 60 år

Dansk Industris viceadministrerende direktør Kim Graugaard fylder 60 år onsdag den 22. september.

Kim Graugaard har i de seneste to årtier spillet en hovedrolle i overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked. Sammen med DI’s adm. direktør har Kim Graugaard på arbejdsgiversiden forhandlet overenskomstresultater hjem sammen med modparterne i CO-industri, Centralorganisationen af industriansatte i Danmark og 3F Transport. Det skete senest i 2020. Disse overenskomster har stor betydning for resten af det danske arbejdsmarked og går derfor under betegnelsen gennembrudsoverenskomster.

Kim Graugaard startede sin karriere i DA og har været i DI siden 1993. Her er han bl.a. ansvarlig for overenskomster, løn- og arbejdsmarkedspolitik samt erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Kim Graugaard er næstformand i Industriens Pension, medlem af DA's bestyrelse, medlem af bestyrelsen i PFA og dommer i Arbejdsretten. Kim Graugaard er cand.scient.pol. fra Århus Universitet.

Kim Graugaard har tillige gennem årene deltaget aktivt i adskillige trepartsforhandlinger om væsentlige problemstillinger på det danske arbejdsmarked. Særligt under pandemien, hvor trepartsaftalerne nærmest var dagens orden.

Unges uddannelse står højt på Kim Graugaards agenda. I mange år har han f.eks. - som en del af sin portefølje - kæmpet sammen med sine medarbejdere på området for at løfte erhvervsuddannelserne, så det blev mere attraktivt for de unge at vælge en uddannelse som faglært, hvilket er stærkt efterspurgt af virksomhederne.

I det hele taget ligger udviklingen på det danske arbejdsmarked Kim Graugaard stærkt på sinde. Det gælder ikke mindst opbygningen af arbejdsmarkedspensionerne, som blev aftalt mellem overenskomstparterne og som trådte i kraft 1. januar 1993, og som betød, at langt flere lønmodtagere kunne se frem til større økonomisk tryghed i alderdommen. Men det gælder også mange af de andre reformer, der har været i den periode, hvor han har været involveret. Ikke mindst reformer med efterløn, pensionsalder og dagpengeret samt velfærdsaftalen i 2006 og tilbagetrækningsreformen i 2011.

Reformer, som efter Kim Graugaards mening har spillet en afgørende rolle for det danske velfærdssamfunds udvikling.

Fotos af Kim Graugaard til pressebrug kan hentes her

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold