13.12.22 DI Pressemeddelelse

Bred alliance sætter dansk produktion og ressourceforbrug under lup

Industriens Fond, Dansk Industri, DTU Sustain, Teknologisk Institut, Dansk Design Center, Lifestyle & Design Cluster og IDA er gået sammen i en alliance, der skal sikre udvikling af den cirkulære omstilling af Danmark.

Til sommer næste år får Danmark sin første ”Circularity Gap Report” – en rapport, som stiller skarpt på, hvordan det går med den cirkulære omstilling af Danmark.

 

Det er vigtigt, at vi får en realistisk status på, hvor Danmark reelt befinder sig, når vi skal planlægge fremtidige indsatser for at udnytte ressourcerne bedst muligt og reducere mængderne af affald, mener initiativtagerne bag projektet. At opnå øget materialeeffektivitet er helt afgørende for at reducere de udledninger, der er forbundet med de materialer og produkter, som vi omgiver os med. 

 

”I dag er situationen den, at vi ikke har et samlet overblik over, i hvor høj grad vores produktion og forbrug er cirkulært. Det svækker selvsagt grundlaget for at træffe beslutninger om, hvor og med hvilke virkemidler, der skal sættes ind for at gøre Danmark mere cirkulært,” siger Sine Beuse Faurby, chefkonsulent i Ingeniørforeningen, IDA, om baggrunden for initiativet. 

 

Hun er projektleder for alliancen bag projektet, der er søsat i et samarbejde mellem Industriens Fond, Dansk Industri, DTU Sustain, Teknologisk Institut, Dansk Design Center, Lifestyle & Design Cluster og IDA.  

 

Partnerne bag projektet har en ambition om, at Danmark skal være verdens førende cirkulære økonomi. Men for at indfri den mission, er det nødvendigt at få et samlet overblik over Danmarks aktuelle affalds- og ressourceforbrug.  

 

”Den elefant er vi nødt til at spise i mindre bidder, og derfor starter vi med en kortlægning for at få en baseline for landets produktionsvirksomheder. Cirkulær produktion kan være en svær størrelse at favne for en mindre virksomhed, og derfor skal vores rapport bruges aktivt til at gøre beslutningstagere og virksomheder klogere, når det handler om at reducere affaldsmængderne og udvikle cirkulære forretningsmodeller og løsninger,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør for Industriens Fond. 

 

I DI vil man derfor også bruge rapporten aktivt, så den bidrager til at skabe reel forandring og ikke ender med at samle støv på en hylde, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI: 

 

”Danmark skal være global frontløber, når det gælder cirkulær økonomi. Circularity Gap Report er et vigtigt værktøj, så vi både kan blive klogere på vores brug af ressourcer og de klimapåvirkninger, der følger af vores forbrug. Der er brug for at få kigget på de sektorer, hvor potentialerne er størst, og hvor vi kan drive udviklingen af nye cirkulære løsninger. Det hele skal blandt andet ende med en køreplan, der kan inspirere politikere og virksomheder til at tage større skridt mod øget cirkularitet.”

 

Rapporten udarbejdes i samarbejde med den hollandske konsulentvirksomhed Circle Economy, som har gennemført lignende analyser for en række lande, herunder Norge og Sverige. Med en dansk rapport vil perspektivet for et fællesnordisk benchmark for alvor blive åbnet, og de mange nordiske initiativer indenfor cirkulær økonomi vil kunne få et stærkere fælles afsæt.  

 

Med afsæt i den første danske Circularity Gap Report, håber alliancen at bidrage til en bredere forståelse af den cirkulære omstilling hos politikere, myndigheder, erhvervsorganisationer m.fl - og ikke mindst af hvorfor handling er nødvendig. 

 

I det hele taget er det tanken at skabe bredest muligt forankring af projektets resultater, når rapporten og dens anbefalinger efter planen ligger klar i midten af 2023. 

 

“Arbejdet begynder i virkeligheden først for alvor, når vi har rapporten i hus. Herefter ligger der en vigtig opgave med at udbrede kendskabet til rapportens konklusioner, så vi kan få viden i spil om, hvordan vi mest effektivt udnytter ressourcerne på tværs af sektorer i Danmark”, siger Sine Beuse Faurby. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt

Ditte Rieland, presserådgiver, DI

Mobil: 22 46 78 22. Mail: dirh@di.dk

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold