11.03.22 DI Pressemeddelelse

Stærkere EU-samarbejde er det stærkeste forsvar mod Ruslands aggressioner i Ukraine

EU’s suverænitet skal styrkes, afhængigheden af Rusland skal reduceres, og nye vækst- og investeringsplaner skal iværksættes i en fart. Det har EU-landenes stats- og regeringschefer diskuteret på EU-topmødet i Versailles. Den grønne omstilling er løsningen på energikrisen, og flere investeringer i forsvarsområdet er afgørende for vores sikkerhed, mener DI.

På det ekstraordinære EU-topmøde i Versailles, der finder/fandt sted den 10.-11. marts, har EU’s stats- og regeringschefer strammet skruen over for Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine. EU skal blandt andet styrke sin suverænitet og løsrive sig fra russisk gas og olie hurtigt. Den strategi bakker dansk erhvervsliv op om. Det er helt afgørende, at den grønne omstilling skal drive den europæiske uafhængighed af russisk energi.

- EU har valgt den grønne omstilling som løsning på energikrisen. Kun med massive grønne investeringer kan vi blive uafhængige af gasimport og samtidig nå klimamålene. Nu handler det om at fjerne tekniske barrierer, så vi kan komme i gang med udrulningen af vindmøller, solceller og øge produktionen af biobrændsel og hydrogen i stor skala. Alle områder, hvor dansk erhvervsliv i den grad er på forkant, siger Thomas Bustrup, international direktør i DI.

Konflikten i Ukraine har haft en række følgevirkninger, som har krævet akut omstilling i mange virksomheder. Forsyningsudfordringer og levering af råstoffer kalder på nye aftaler med partnerlande som USA, Norge og Australien. EU bør iværksætte disse aftaler med det samme, mener DI-direktøren.

- Vi står med akutte forsyningsproblemer, som skal løses. Det kan være en udfordring for nogle danske virksomheder, hvis der pludselig lukkes for gassen og adgangen til vigtige råstoffer. Derfor bør EU hurtigst muligt indgå aftaler med partnerlande, så virksomhederne kan holde produktionen kørende, siger Thomas Bustrup.

EU-landene har allerede vedtaget omfattende økonomiske sanktioner mod Rusland som svar på landets aggressive adfærd i Ukraine. Samtidig skal vi styrke EU’s forsvarsindsats, og derfor glæder det DI, at det er lagt op til større investeringer på forsvarsområdet.

- Vi støtter fuldt ud EU’s planer om et tættere samarbejde og større investeringer på forsvarsområdet. Aldrig har det været så vigtigt, at vi sikrer fælles værn mod de mange sikkerhedstrusler, vi står over for. Vi må stå sammen uden forbehold. Danske virksomheder står klar til at bidrage med deres særkompetencer bl.a. inden for det maritime område, cybersikkerhed, kommando og kontrol, siger Thomas Bustrup.

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold