19.05.22 DI Pressemeddelelse

Danmark skal vise klimavejen for 100 europæiske storbyer

100 europæiske storbyer skal være klimaneutrale i 2030. Men de skal også være æstetiske, rare at bo i, robuste over for klimaforandringer og give plads til både dyr og planter. BLOX og Dansk Industri skal - sammen med et konsortium af danske og europæiske partnere – være med til at finde de løsninger, som de 100 storbyer kan trække på.

Konsortiets projekt, der bærer navnet DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society), har vundet en EU-konkurrence og bliver dermed et af fem europæiske New European Bauhaus fyrtårnsprojekter, der skal skabe viden og nye løsninger, som de  europæiske storbyer kan trække på.

Regeringen har hjulpet projektet på vej. Syv ministre underskrev i januar i år et støttebrev til ansøgningen fra DESIRE.

 - Den grønne omstilling er en af de vigtigste udfordringer, vi står overfor. Bæredygtighed skal tænkes ind i hele vores samfund, og det gælder også vores byudvikling og arkitektur. Derfor tog regeringen i efteråret initiativ til en ny national arkitekturpolitik, som blandt andet skal fokusere på at skabe bæredygtige byer. Det er afgørende, at der findes attraktive grønne valg, når vi for eksempel bygger nyt, og derfor bakker regeringen i høj grad op om partnergruppens projekt, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Det er planen, at otte byrum skal udvikles inden for forskellige temaer. I Danmark skal Herlev Asfaltfabrik udvikle oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Lignende projekter er på vej i Torino (Italien) og i Ljubljana (Slovenien). Borgerne skal inddrages, når tre sociale boligbyggerier skal energirenoveres i Tåstrup, Riga (Letland) og Amsterdam (Holland). Yderligere er der projekter, som handler om at genanvende materialer og affald på nye måder i Kalundborg og Milano (Italien).

- Danske virksomheder  ved allerede en del om, hvordan vi sammen med offentlige kunder, private bygherrer og andre aktører skaber klimavenlige, attraktive og modstandsdygtige byer. Det skal vi arbejde videre med, og vi skal sørge for, at andre får glæde af resultaterne, siger Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i DI.

Projektet skal se på arkitektur, design, forskning, kunst og nye bæredygtige løsninger. Der kommer altså et  bud på, hvordan man kan understøtte den grønne dagsorden med ideer skabt i krydsfeltet mellem ny viden og kreative kræfter.

- Det nye i vores DESIRE-projekt er, at vi insisterer på, at løsninger inden for den grønne omstilling i EU fremover skal være ’irresistible’, dvs. være så tilpas attraktive at alle parter i den urbane transformation kan se sig selv i de fælles løsninger. Arkitektur og design kombineres med æstetik og borgerinddragelse, nye finansieringsmetoder, nye rammer og regler osv., hvilket samlet set fører til ‘uimodståelige bæredygtige løsninger, udtaler Torben Klitgaard, CEO i BLOXHUB.

Invitation til event:

Hos BLOX i DAC-salen 24. maj 13-16 Bryghusgade 1 

Se invitationen her

Fakta

DESIRE-projektet (Designing the Irresistable Circular Society) er blevet til med mange parter involveret. Styregruppen består af Dansk Industri, BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Creative Denmark, Realdania, Molio, CHART Art Fair, Det Kongelige Danske Akademi, Arkitektforeningen samt Danske Ark. Derudover består partnerkredsen af repræsentanter fra eksisterende byggeprojekter i Tåstrup, Herlev, Kalundborg, Riga, Amsterdam, Milano, Torino og Ljubljana.  

Det danskledede fyrtårnsprojekt har fået knap 5 millioner euro (37 millioner kroner) i støtte, og projektet går i gang 1. september 2022.

Ministeriel støtte 

Syv danske ministre har underskrevet et støttebrev til ansøgningen i januar 2022. Disse er udenrigsminister Jeppe Kofoed, klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, erhvervsminister Simon Kollerup, tidligere indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, miljøminister Lea Wermelin samt uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.   

Om BLOX 

BLOX er Danmarks samlingspunkt for arkitektur, design og innovation inden for bæredygtig byudvikling. BLOX består af Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Creative Denmark og BLOXHUB, og har til huse på havnefronten midt i København. BLOXHUB er udpeget som den officielle ansøger til DESIRE.  

Læs mere: www.blox.dk

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold