18.05.22 DI Pressemeddelelse

DI: Nu skal vi i gang med at stille vindmøllerne op

Regeringscheferne fra fire lande omkring Nordsøen vil tidoble kapaciteten af vindenergi på Nordsøen inden 2050. Visionen er helt rigtig og central for udviklingen af vores samfund. Nu handler det om at få stillet vindmøllerne op, mener DI.

Regeringscheferne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien, der i dag er til topmøde i Esbjerg, foreslår konkret, at der skal opføres 10.000 vindmøller på Nordsøen med en kapacitet på mindst 150 gigawatt frem mod 2050. Det er nok til at forsyne omkring 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

- Det er helt centralt for udviklingen af vores samfund, at vi har adgang til grøn strøm i rigelige mængder. Derfor er der store perspektiver i den udmelding, regeringscheferne kommer med, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri (DI).

- Nordsøen kan blive et grønt kraftværk for hele Nordeuropa. Den næsten konstante vestenvind kan levere grøn strøm til de europæiske virksomheder og husstande. Og gennem Power-to-X kan vi omdanne grøn strøm til bæredygtige brændstoffer til fly, lastbiler og skibe, siger han

Det afgørende bliver, hvor hurtigt man kommer i gang med planerne, mener DI. Visionerne skal blive til konkret handling.

- Der er meget på spil her. Det handler om at undgå alvorlige klimaforandringer. Det handler om at gøre Europa uafhængig af russisk olie og gas. Og det handler om at give danske og europæiske virksomheder en førerposition i den globale grønne omstilling, siger Emil Fannikke Kiær.

-Industrien er klar til at gå i gang, lige så snart myndighederne har sat rammerne og udpeget de områder, hvor vindmøllerne kan stå. Vi mangler grøn strøm, så det er bare om at komme i gang, siger DI-direktøren.

I Danmark er vi i gang med at planlægge en energiø i Nordsøen, som skal samle den grønne strøm fra havvindmøllerne. Den er afgørende, hvis vi skal udnytte de muligheder, der er på havet for at producere grøn energi.

- Det er vigtigt, at de visionære politiske udmeldinger bliver fulgt op af konkret handling. Og det skal helst være på denne side af 2030. For at det skal lykkes, kræver det hænder, de rigtige kompetencer og de nødvendige investeringer, siger Emil Fannikke Kiær.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold