18.05.22 DI Pressemeddelelse

Invitation til borgmestermøde i Industriens Hus

Dansk Industri og Varde Kommune inviterer til borgmestermøde og efterfølgende pressemøde i Industriens Hus. Borgmestermødet er startskuddet til etablering af et frikommuneforsøg på erhvervsområdet.

På mødet drøfter borgmestrene de behov og udfordringer, som virksomheder og kommuner oplever på erhvervsområdet, ligesom der vil blive set nærmere på erfaringer fra tidligere frikommuneforsøg.

Pressen inviteres til borgmestermøde og pressemøde om frikommuneforsøg på erhvervsområdet:
Tirsdag den 24. maj 2022, kl. 11.00 - 13.30,
Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

På mødet deltager Varde, Solrød, Horsens, Tønder, Køge, Nordfyns, Hedensted og Gribskov Kommune. På mødet præsenteres det nye frikommuneforsøg, hvorefter der er mulighed for pressen at stille spørgsmål. Desuden deltager også formanden for erhvervsudvalget, kommunalordfører Anni Mathiessen fra Venstre.

Hvorfor frikommuneforsøg?

De danske virksomheder – og særligt de mindste erhvervsdrivende – slås med at efterleve og dokumentere komplekse regler og krav fra myndighederne, herunder også de kommunale.

Mange regler og krav kommer fra statslig lovgivning, der er ude af trit med lokale forhold. Kommunerne får gennem et frikommuneforsøg mulighed for at blive frigjort fra statslig lovgivning på en række områder, men forpligter sig også selv på at fjerne egne regler i forsøgsperioden.

Derfor kan frikommuneforsøget gøre op med både statslig og lokal overstyring. Samtidig får kommunerne mulighed for at tænke ud af boksen og tilpasse regler og krav til de behov og udfordringer, som de møder lokalt.

11 forslag fra Varde

Varde Kommune har selv taget initiativ til at rydde ud i egne kommunale regler, og har nu fremsat 11 forslag til områder, hvor de gerne vil frigøres fra statslig lovgivning for at mindske virksomhedernes administrative byrder.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold