20.06.22 DI Pressemeddelelse

Dansk Industri åbner døre for danske virksomheder i Nederlandene

29 danske virksomheder inden for life science og grøn teknologi kaprer markedsandele i Nederlandene i forbindelse med et erhvervsfremstød til Haag den 20.-21. juni 2022. I spidsen for besøget står bl.a. D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen, Udenrigsministeriet og Dansk Industri.

Både Danmark og Nederlandene er kendte for storbyer med kanaler og en stærk cykelkultur. Men landene er også kendte for at gå forrest i verden, når det gælder grøn omstilling. Beslutningstagerne i Nederlandene har ambitioner om at reducere CO2 med 49 pct. inden 2030 og 95 pct. inden 2050.

- Danske virksomheder sætter klimavenlig strøm til Nederlandenes grønne omstilling. Siden 1950’erne har Nederlandene kunnet forsynes sig med gas, hvilket der nu skal laves om på. Der er et stort fokus på vedvarende energi, energieffektivisering, fjernvarme og power-to-x, som alle er områder, hvor danske virksomheder har nogle helt unikke styrkepositioner, der i den grad er efterspørgsel efter, siger Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i Dansk Industri.

- Der er et stærkt fremmøde fra nederlandsk side med blandt andre premierminister Mark Rutte og den nederlandske kongefamilie. Det er med til at understrege, hvor stærk den dansk-nederlandske relation er, og den har en stor betydning også for det offentlige og private samarbejde på helt afgørende områder af fælles interesse, siger Thomas Bustrup.

Nederlandenes demografiske udvikling minder også meget om den danske. Der bliver flere og flere ældre, og i kølvandet på coronakrisen, er der opstået et behov for at modernisere og digitalisere det nederlandske sundhedsvæsen.

- Nederlandenes sundhedsvæsen er i disse år udfordret. Og når det gælder digitalisering kigger de mod Danmark for inspiration. Vi har nogle stærke danske virksomheder, der er førende inden for såkaldt healthtech og medtech, og det er et område i rivende udvikling, som også under besøget bliver bemærket, siger Thomas Bustrup.

Nederlandene er Danmarks syvendestørste eksportmarked. I 2020 satte eksporten af grøn teknologi til Nederlandene rekord, og i dag er landet vores fjerdestørste eksportmarked inden for den grønne sektor.

- I efteråret 2020 havde vi et virtuelt erhvervsfremstød til Nederlandene, som har været med til at sætte skub i den grønne eksport. Nu mødes vi heldigvis fysisk, og vi har en forventning om, at det også vil sætte et positivt aftryk på eksporten de kommende år, så vi forhåbentligt kan sætte ny rekord, siger Thomas Bustrup.

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold