03.06.22 DI Pressemeddelelse

Virksomhederne vil gerne klimaomstille sig – men mangler viden og redskaber

For første gang viser en undersøgelse, hvor langt de danske produktionsvirksomheder er med den grønne omstilling. Virksomhederne vil gerne tage mere ansvar for at blive klimavenlige, men godt halvdelen af virksomhederne mangler lige nu både redskaber og viden for at omstille sig.

Virksomhederne ser sig selv som en del af den grønne omstilling og vil gerne påtage sig ansvaret. Alligevel siger 55 procent af virksomhederne dog, at de mangler værktøjerne  til at sætte gang i de klimavenlige løsninger på værksteder, fabrikker og produktionshaller. Det viser en ny undersøgelse foretaget af regeringens Klimapartnerskab for Produktionsvirksomheder (KfP), som for første gang kortlægger, i hvor høj grad produktionsvirksomhederne deltager  i den grønne omstilling.

Undersøgelsen er foretaget blandt mere end 700 virksomheder, og er sat i værk for at give klimapartnerskabet et udgangspunkt for arbejdet med at nå målsætningen om at blive verdens første klimaneutrale produktionsindustri i senest 2030.

”Det er en ambitiøs målsætning at blive verdens første klimaneutrale industri, men det er den rigtige ambition. Ikke bare er det fornuftigt for klimaet, det er også en fantastisk eksportmulighed for danske virksomheder, når andre lande også skal reducere deres CO2-udledninger. Langt størstedelen af virksomhederne i Danmark er små og mellemstore. Det overrasker mig ikke, at de gerne vil tage deres del af ansvaret for den grønne omstilling, men det er positivt at få bekræftet med den her undersøgelse. Nu har vi et kvalificeret grundlag at gå ud fra, så vi systematisk kan give virksomhederne de grønne værktøjer, som de i høj grad efterspørger”, siger Kim Fausing, administrerende direktør i Danfoss og formand for KfP.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne har brug for hjælp til at udarbejde grønne regnskaber, så det bliver mere konkret, hvor de kan hente den største CO2-reduktion af nye investeringer og tiltag.

”Det er en stejl bjergetape, vi har foran os. I løbet af få år skal virksomhederne gennemføre omfattende energieffektiviseringer og et skift fra fossile brændsler til vedvarende energi. Men virksomhederne har gåpåmod og er tanket op med grønne ambitioner, så jeg er sikker på, at de kan overvinde udfordringerne. Gevinsten er et bedre klima, lavere udgifter til energi, en forbedret forsyningssikkerhed og en styrket konkurrenceevne”, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Flere virksomheder er allerede godt i gang med den grønne omstilling, og deres erfaringer skal nu udbredes til andre virksomheder. Det sker blandt andet gennem initiativet Klimaklar Produktionsvirksomhed, der sigter efter at hjælpe alle danske produktionsvirksomheder med at reducere CO2-udledningen.

”De danske virksomheder vil gerne med på vognen, når det handler om grøn omstilling. Men mange af dem efterspørger gode metoder og relevant viden. Det kommer vi med nu, så alle danske produktionsvirksomheder kan komme godt i gang med bæredygtighedsarbejdet og dermed stå stærkere i fremtidens konkurrence,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der står bag Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Hagens Fjedre i Støvring er en af de virksomheder, som har taget fat. Virksomheden har endnu ikke sat et mål for, hvor meget CO2 den skal reducere, da der er mange faktorer i spil. Men reduktionerne skal blandt andet ske ved at begrænse spild i produktionen, vurdere tolerancekravene, genanvende skrot og bruge mere vedvarende energi.

”Vores kunder forventer, at vi er i stand til at levere så bæredygtigt som muligt. Og vores medarbejdere ønsker – ligesom jeg – at vi tager aktivt del i indsatsen for et bedre klima. Så der er kun én vej frem for virksomheden, og det er at forbedre os i retningen af en mere grøn produktion”, siger Henrik Hagens, CEO i Hagens Fjedre.

Om Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomheder (KfP)

Regeringen har nedsat 14 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der reducerer erhvervslivets udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne. En af partnerskaberne fokuserer på fremstilling og produktion, hvor Danfoss’ administrerende direktør, Kim Fausing, er formand.

Som led i den danske målsætning om at nå en 70% reduktion af CO2 inden 2030, har KfP opstillet en vision om, at danske produktionsvirksomheder skal blive verdens første klimaneutrale industri i senest 2030. Derfor vil man følge indsatsen løbende for at vurdere, hvilke barrierer og udfordringer, der forsinker den grønne omstilling.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført mellem december 2021 og januar 2022 og er baseret på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. 720 virksomheder har bidraget til undersøgelsen, hvormed datamaterialet er repræsentativt for danske produktionsvirksomheder. Deloitte og Kraka Advisory har stået for undersøgelsen.

Det er første gang, at en sådan undersøgelse bliver lavet, og man tager den konkrete temperatur på de danske virksomheders klimaomstilling. Undersøgelsen vil blive gentaget de kommende år for at  vurdere udviklingen og dermed bidrage med viden til at understøtte den grønne omstilling.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt ønsker at tage del i den grønne omstilling, men at større virksomheder er længere fremme i udviklingen end de mindre virksomheder.

Energioptimering og klimavenlige materialer er blandt de mest anvendte metoder til at blive grønnere, men der er stadig en række barrierer, når de danske virksomheder skal tage de næste skrift.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

  • 36% af virksomhederne har konkrete klimamål og måler deres udvikling i forhold til klimamålene
  • 66% af virksomhederne bruger klimavenlige materialer i produktionen
  • 53% af virksomhederne sælger produkter og tjenester, som bidrager til den grønne omstilling
  • 55% af virksomhederne vurderer, at de ikke har den nødvendige viden til at omstille produktionen til en mere miljøvenlig produktion

Læs rapporten her.

Se cases på virksomheder, som allerede er igang med den grønne omstilling her.

Yderligere kontakt

Claus Kaae-Nielsen, presserådgiver Dansk Industri, +45 23326829

Mikkel Ballegaard Pedersen, pressechef Danfoss, +45 26109519

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold