26.07.22 DI Pressemeddelelse

DI hilser EU's energispareplan velkommen

EU’s energi- og klimaministre er i dag nået til enighed om en plan, der skal ruste borgere og virksomheder til en kommende vinter med stærkt reducerede mængder gas til opvarmning. Dansk Industri hilser planen velkommen.

- Målet om at reducere brugen af naturgas med 15 procent hilser vi velkomment. Det er helt nødvendigt, og det er rettidig omhu at have en plan for vinteren klar. Der er kun en udvej, og det er at spare på forbruget af naturgas, hvis vi skal bevare en tilfredsstillende forsyningssikkerhed. Samtidig skal vi investere endnu mere i omstilling til vind, sol og biogas, siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

- Det er afgørende, at EU handler koordineret. Det har gaskrisen vist os nødvendigheden af. Energi er i stigende grad blevet et anliggende for EU og ikke længere et rent nationalt anliggende, siger Troels Ranis.

DI roser energiministrene for at lade markedet regulere forbruget af naturgas.

- Prisen på naturgas er i forvejen dyr, og vi forventer, at den kommer til at stige endnu mere. Jo højere pris, jo større tilskyndelse til at spare mest muligt.

- Det er vigtigt som udgangspunkt at bruge de markedsbaserede værktøjer til at fremme fleksibiliteten i energiforbruget og forbrugernes incitamenterne til at spare på gassen. Det er den rigtige vej at gå.

- Planen betyder også, at besparelserne skal foregå via medlemslandene og ad frivillighedens vej. Men hvis mindst 5 lande finder situationen alarmerende, så kan EU-kommissionen indføre krisestyring, siger Troels Ranis.

Virksomhederne har ifølge DI yderligere et incitament til at spare på gassen.

- Energi og i særdeleshed naturgas er en dyr omkostning for virksomhederne. De virksomheder, som er dygtigst til at udnytte energien effektivt, mindsker omkostningerne og bliver dermed mere konkurrencedygtige, siger Troels Ranis.

- I det hele taget er der penge at hente i energieffektivisering. Potentialet er stort. Det viser erfaringerne fra klimapartnerskaber, og derfor opfordrer vi politikerne til at iværksætte en energisparekampagne, siger Troels Ranis.

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

 

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold