10.08.22 DI Pressemeddelelse

DI Forsvar og Sikkerhed indgår samarbejdsaftale med Ukraine

DI Forsvar og Sikkerhed, som er Danmarks brancheforening for forsvars-, sikkerheds- og aerospacevirksomheder, har i dag indgået en samarbejdsaftale med den ukrainske søsterorganisation Ukroboronprom. Formålet med aftalen er på kort sigt at bistå Ukraine under den russiske invasion og på længere sigt at opbygge et mere permanent samarbejde. Aftalen bliver underskrevet i Industriens Hus i København i dag.

- Vi er taknemmelige for den hjælp som Danmark og alle andre har bidraget med og stadig gør det - nu også på det forsvarsindustrielle område. Det stadigt mere omfattende samarbejde og de fælles projekter hjælper os med at forsvare vores suverænitet og ret til uafhængighed og frihedsrettigheder, som er helt grundlæggende europæiske værdier, siger direktør i Ukroboronprom Yuriy Husyev.

- Verdenen er i forandring og præget af den russiske invasion af Ukraine. Situationen kræver at vi står sammen, og at vestlige demokratier, organisationer og virksomheder tager ansvar i vores støtte til det ukrainske folk, siger direktør for DI Forsvar og sikkerhed Joachim Finkielman.

Samarbejdsaftalen har været under udarbejdelse det sidste års tid. Den fokuserer på områder, hvor både danske og ukrainske partnere kan se værdi i at udforske samarbejde til gensidig nytte. Fokus tager udgangspunkt i Ukraines behov og danske virksomheders kompetencer og produkter.

- Vi er meget stolte og glade for at have haft besøg af Ukroboronprom i dag. Det har givet os lejlighed til præsentere et udvalg af danske virksomheder for ukrainerne både enkeltvis og på et fælles møde efter ønske fra ukrainerne.

- Vi er åbne overfor at udbrede samarbejdet med ukrainerne bredt indenfor de område, hvor vi har identificeret potentiale. Det gælder blandt andet inden for det maritime område, vedr. overvågning, droner, beskyttelse, minerydning med videre, siger Joachim Finkielman.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold