15.03.23 DI Pressemeddelelse

Ny aftale skal sikre flere faglærte i Roskilde

Mange virksomheder i Roskilde Kommune mangler faglærte, men de unges uddannelsesvalg tyder på, at de ikke ser alle de muligheder, en faglig uddannelse giver. Det skal en ny partnerskabsaftale rette op på.

Bag partnerskabsaftalen står Roskilde Kommune, Dansk Industri, Roskilde Erhvervsforum og uddannelsesinstitutionerne Roskilde Tekniske Skole, ZBC Roskilde og Roskilde Handelsskole. Målet er at få flere folkeskoleelever, frafaldne fra gymnasiet og studenter uden planer om videreuddannelse sig til at tage en erhvervsuddannelse som f.eks. industritekniker, smed, datatekniker osv.

Samarbejdsparterne mødtes tirsdag den 14. marts på renovationsselskabet Urbaser A/S i Gadstrup ved Roskilde, hvor de skrev aftalen under. Urbaser A/S er en af de virksomheder, der er med til at uddanne fremtidens faglærte. I øjeblikket har virksomheden 22 chaufførlærlinge og to kontorelever i gang, heraf to kontorelever og fem chaufførlærlinge i Gadstrup, og i juni kommer yderligere tre lærlinge til. De fleste kan se frem til at blive fastansat efter endt uddannelse.

Roskilde halter bagefter

- Der er så mange muligheder med en erhvervsuddannelse. Mange spændende fag med en masse potentiale og rigtig mange virksomheder, der står klar til at ansætte. Derfor håber jeg, at vi med partnerskabsaftalen vil få flere unges øjne op for erhvervsuddannelserne og ud at arbejde som bager, brolægger eller bygningsmaler, siger borgmester Tomas Breddam.

Sidste år søgte kun 14 procent af eleverne fra kommunens 9. og 10. klasser en erhvervsuddannelse.

- Det er langt under landsgennemsnittet på 20 procent, og vi har brug for mange flere faglærte i Roskilde. Den grønne omstilling vil få efterspørgslen til at stige endnu mere., og i takt med at flere faglærte går på pension, og der bliver færre unge, er der brug for at tænke nyt. Det er det man skal i det nye partnerskab, siger bestyrelsesmedlem i DI Roskilde/Køge Bugt Pia Lund Larsen fra MJ Service A/S. 

Foreløbig bliver der nedsat en styregruppe med repræsentanter for samarbejdsparterne. De næste to år skal gruppen sætte helt konkrete projekter i gang, der får flere til unge til at interessere sig for at en faglært uddannelse og karriere. Det kan f.eks. være at få skoler og virksomheder til at arbejde sammen på nye måder, etablering af spændende fritidsjob eller en anden type vejledning af de unge i afgangsklasserne og af studenter, der ikke er kommet i gang med en uddannelse. 

Følg os på:

    

Relateret indhold