12.06.23 DI Pressemeddelelse

DI: Krav til børns brug af tech-tjenester nødvendigt

Børn skal beskyttes bedre mod datahøst og ”voksent” indhold. Det er blandt de 13 konkrete anbefalinger, en ekspertgruppe har givet til begrænsning for ”tech-giganter”. DI bakker op ambitionerne, men påpeger, at mange techvirksomheder allerede er i gang, og at Danmark ikke kan gå enegang.

Der skal sættes begrænsninger for ”tech-giganters” muligheder for at høste data, fastholde brugere og forudsige og påvirke adfærd. Det slår en ekspertgruppe nedsat af regeringen fast i en ny rapport, der blandt andet indeholder 13 konkrete anbefalinger til begrænsning af ”tech-giganterne”.

Mange af anbefalingerne er rettet mod beskyttelse af børn og unge og deres brug af sociale medier som Snapchat, Facebook og TikTok. Her kommer ekspertgruppen med et godt og konkret indspil i debatten, mener Dansk Industri (DI).

- 1 ud af 5 brugere af internettet i dag er børn, og vi har som samfund og som erhvervsliv et særligt ansvar for at beskytte børn, når de færdes på nettet. Derfor er vi også helt enige i ekspertgruppens anbefaling om, at der skal udvikles effektive værktøjer til at fastslå børnenes alder, siger Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef i DI.

Han mener, at det skal gøres på en måde, så det både understøtter muligheden for anonymitet på internettet og samtidig sikrer, at børn og unge kun kan få adgang til tjenester med alderssvarende indhold.

Og han understreger, at mange tech-virksomheder allerede er i gang.

- Flere af elementerne er allerede implementeret i nogle sociale medier allerede. Det viser en vilje og en vej frem. Eksempelvis har TikTok allerede tidsnotifikation, ingen autoplay, knap til nulstilling med mere, siger Andreas Holbak Espersen.

Danmark kan ikke gå enegang

DI bakker også op om at revurdere konsekvenserne af at hæve den danske aldersgrænse for, hvornår der skal indhentes samtykke til behandling af persondata ifm. udbud af informationssamfundstjenester. Aldersgrænsen er i dag 13 år i Danmark og kan under GDPR hæves til 16 år.

- Men vi skal være varsomme med at tro, at vi kan gå enegang. De fleste af ekspertgruppens anbefalinger vil kun give mening, hvis de indføres på EU-niveau. Det gælder særligt de anbefalinger, der handler om løsningernes forretningsmodeller og funktionalitet. Dansk enegang her vil hverken være effektfuldt eller ønskværdigt, siger Andreas Holbak Espersen.

Følg os på:

    

Relateret indhold