17.08.23 DI Pressemeddelelse

DI: Esport bidrager med milliarder til dansk økonomi

Toppræstationer på verdens virtuelle sportsarenaer har gjort Danmark kendt for esport, og nu viser en ny rapport at esport også yder et markant bidrag til dansk økonomi. Bag rapporten står Dansk Industri, som har ønsket at belyse esportens betydning for det danske samfund.

Rapporten viser, at esporten og de esportsrelaterede erhverv beskæftiger, hvad der svarer til cirka 3.000 fuldtidsstillinger i Danmark og bidrager årligt til danske BNP med knap 4,3 milliarder kroner. Branchen understøtter yderligere 750 beskæftigede, når underleverandører medregnes.

- Det er virkelig imponerende med et bidrag til samfundet af den størrelsesorden, især når man tager i betragtning at det kun er 10 siden at esport for alvor kom på banen. Den gode nyhed er, at der potentiale for meget mere, siger Andreas Espersen, Digitaliseringspolitisk chef i DI.

10 mia. kr. i omsætning

Esporten omsatte sidste år for 10 milliarder kroner og Interessen for gaming og esport er steget markant over den seneste årrække. Hvor det i 2004 kun var 10 procent af voksne danskere, der gamede hver uge, er tallet steget til 30 procent i 2022. Hele 294 registrerede foreninger, mens det samme gør sig gældende for 141 efterskoler og højskoler, der alle beskæftiger sig med esport.

- Den store interesse for gaming og esport har resulteret i, at Danmark er blandt førende esportsnationer på eliteplan. Danmark er således den mest vindende nation målt på historiske præmieindtægter pr. indbygger. Det gælder især inden for spillet Counter Strike, hvor holdet Astralis, der har rekorden for flest store titler og for længst tid på førstepladsen over de bedste hold i verden. Også på event-siden er Danmark blandt de førende med den verdensomspændende BLAST Premier-turnering, siger Andreas Espersen.

Ifølge rapporten skønnes esporten at kunne fortsætte sin markante vækst frem mod 2030 med op mod 6.000 nye jobs og en årlig vækst på 15 procent.

Efterlyser politisk interesse

- Danmarks førerposition er er båret frem af både sportslige og forretningsmæssige lokomotiver og ildsjæle, samt en gunstig økonomisk situation. Men den danske førerposition er truet. Branchen står overfor en række udfordringer og andre lande opruster.

- Det bør vække politisk interesse herhjemme, at lande som Frankrig. i 2023 har præsenteret en esportsstrategi, der omfatter støtte til græsrødderne og de semiprofessionelle aktører samt promovering af en positiv diskurs omkring esport med vægt på fysiske og psykiske fordele ved gaming og esport. Flere lande – herunder Malta og Saudi Arabien – har ligeledes investeret massivt i esporten, siger Andreas Espersen.

Derfor foreslår DI bl.a., at regeringen iværksætter tiltag, der styrker forståelsen af området, gør det mere attraktivt for udenlandske esportstalenter at komme til Danmark, afsætter varige bevillinger til aktiviteter der kan løfte esporten på langt sigt samt sidestiller esport med traditionel elitesport ift. Team Danmark og uddannelsestilbud generelt.

- Vi kan se at der er en række barrierer, som hæmmer væksten inden for esport. Det er f.eks mulighederne for at rekruttere de bedste atleter samt de vilkår vi giver esportens talenter, hvor reglerne simpelthen ikke er fulgt med udviklingen, siger Andreas Espersen.

Læs rapporten ”Danmark som esportsnation” her

Læs

Relateret indhold