30.04.24 DI Pressemeddelelse

DI: Aftale sikrer markant styrkelse af Forsvaret

Det danske forsvar får med den nye politiske aftale en markant og hurtigere styrkelse af Forsvaretend oprindeligt aftalt. Aftalen giver samtidig dansk erhvervsliv flere muligheder for at bidrage tilstyrkelsen af det samlede danske forsvar, lyder det landets største erhvervsorganisation Dansk Industri.

- Nye og fremrykkede investeringer i materiel samt nye uddannelser af militært personel bidrager til at gøre det danske Forsvar mere slagkraftigt. Med aftalen kommer vi tættere på at opfylde vores forpligtelser over for vores allierede i NATO og det er i den grad godt for vores sikkerhed, siger direktør for forsvar og sikkerhed i Dansk Industri, Joachim Finkielman.  

Aftalen indebærer markant styrkelse af vores evne til at forsvare landet og  vores europæiske naboer, særligt med investeringerne i en tung brigade, luftværn og ubådsbekæmpelse. Der er lagt op til en hurtig implementering af delaftalens initiativer over de næste år. 

- Den danske forsvarsindustri er klar til at bidrage både med produktion og udvikling af materiel, opgradering, nybygning og drift af kaserner og støtte til forsvarets opgaveløsning, siger Joachim Finkielman. 

Han peger på, at der i aftalen lægges op til offentlige/private partnerskaber om håndtering af forsvarets behov i forhold til bygningerne.  

- Det byder vi varmt velkommen. I aftalen er der også en ambition om at udvikle en langsigtet flådeplan i lyset af anbefalingerne fra det maritime partnerskab. Det er ligeledes nyttigt og meget velkomment, siger Joachim Finkielman.  

I aftalen er der fokus på at indføre erhvervsrettet uddannelse for konstablerne.  

- Det vil bidrage til at gøre Forsvaret stærkere, men giver også den enkelte soldat flere muligheder senere i livet. Det er helt afgørende, at disse modeller udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet, da vi jo efterfølgende kan blive aftagere af konstablerne. Kompetencerne skal have bund i erhvervslivets behov, hvis det papir, man giver konstablerne skal være relevant, siger Joachim Finkielman. 

- Vi ser en voksende interesse for at blive leverandør eller underleverandør til Forsvaret, og traditionelle forsvarsvirksomheder suppleres for tiden af mange andre typer af virksomheder, der gerne vil bidrage til Danmarks sikkerhed.  

- Vi har lige nu en oplagt mulighed for at trække flere danske virksomheder ind i forsvarsindustrien og på én gang styrke både Danmarks forsvar og Danmarks forsyningssikkerhed. Den mulighed skal vi gribe gennem et nært samarbejde mellem Forsvaret og industrien, siger Joachim Finkielman. 

- Med udsigten til at brigaden skal udvikles med øje for inddragelse af nye teknologier, så er det oplagt at trække på eksempelvis den fremadstormende danske droneindustris kompetencer. Vi er særligt stærke inden for ubemandede systemer og robotter samt dronebekæmpelse, og danske virksomheder udvikler sig lynhurtigt på baggrund af bl.a. ukrainske erfaringer. Droneområdet er godt i gang med at udvikle sig til en dansk styrkeposition, og med droner som fast inventar i den danske hær, kan den position blive endnu stærkere, siger Joachim Finkielman.   

Relateret indhold