30.05.24 DI Pressemeddelelse

Byggeriet: Ambitiøse CO2-krav giver grønnere boliger

Et bredt politisk flertal har nu sat en grøn retning for byggeriet i Danmark, der samtidig sikrer, at branchen fortsat har mulighed for at udvikle sig.

Regeringen har med et bredt politisk flertal netop præsenteret nye CO2-krav for byggeriet i Danmark. Aftalen sætter en ambitiøs retning for nybyggeriet, der fra midten af 2025 kun må udlede 7,1 kg CO2/m2. Kravet er næsten identisk med det, en samlet byggebranche selv har peget på i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

- Jeg er glad for, at byggebranchen endelig har fået ambitiøse CO2-krav, der er meget tæt på det, en samlet branche selv har forslået – det har vi efterspurgt længe, siger Anders Stouge, direktør i DI Byggeri og fortsætter:

- Det er en hårfin balance, politikerne ham ramt. Aftalen sikrer både grønnere boliger, og tager sociale hensyn til de almene boligers vilkår. Kan man komme reducere endnu mere, så kan den nye frivillige CO2-klasse på i gennemsnit 5,8 kg CO2/m2 bruges som mål, siger Anders Stouge.

De nye krav træder først i kraft med en ændring af bygningsreglementet i juni 2025, og det glæder byggedirektøren, at branchen får lidt ekstra til at omstille sig til de nye krav, da man oprindeligt havde regnet med, at reglerne ville gælde allerede efter nytår. 

- Der er allerede planlagt byggerier for 122 mia. kr. næste år, og det er derfor ret væsentligt, at de får mulighed for at justere projekterne til de nye krav. Det er ikke noget, man gør med et fingerknips, så jeg glad for, at branchen har fået et halv år mere at løbe på, siger Anders Stouge.

- Nu er det vigtigt at komme igang med at revidere bygningsreglement, så det bliver fremtidssikret i forhold de endnu lavere klimkrav, og så det bliver nemt at anvende, siger Anders Stouge. 

Relateret indhold