03.05.24 DI Pressemeddelelse

DI sætter partnerskab med Copenhagen Pride på pause

Dansk Industri (DI) stopper det formelle samarbejde med organisationen Copenhagen Pride i 2024, da organisationens arbejde med mangfoldighed og inklusion står i skyggen af en øget politisering, der splitter i stedet for at samle mennesker.

- DI har i årevis været stolte partnere og aktive i Copenhagen Pride, fordi vi ønsker et mere mangfoldigt og inkluderende samfund, hvor alle, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, politisk overbevisning og etnicitet har lige muligheder for at udfolde sig frit, trygt og med gensidig respekt. Med den øgede politisering, vi har oplevet i år, er det vores opfattelse, at Copenhagen Pride ikke lige nu er dét inkluderende fællesskab, som det oprindeligt var tiltænkt. Derfor har vi valgt at trække vores formelle støtte til organisationen i år, siger Kinga Szabo Christensen, rådgivningsdirektør i DI.

DI har haft en god og åben dialog med Copenhagen Pride, men oplever stadig, at der blandt Copenhagen Prides arrangører og foreninger er andre politiserende emner, der fylder mere end mangfoldighed og seksuelle minoriteters rettigheder. Det fjerner fokus fra sagens kerne, og derfor kan DI for nuværende ikke se sig selv i et partnerskab med Copenhagen Pride.

- Vi håber, at det vil ændre sig i fremtiden, og vi genoptager derfor gerne vores støtte, såfremt Pride-organisationen kan sikre fuldt fokus på seksuelle minoriteters rettigheder og inklusion i fremtiden, siger Kinga Szabo Christensen.

Fremover vil DI bruge midler og kræfter på andre projekter for at fremme LGBTI+-rettigheder i samarbejde med danske virksomheder. Det gælder blandt andet i forhold til DI’s egen diversitetsindsats, Diversitetsløftet, som er en værktøjskasse til virksomheder, der ønsker at øge mangfoldigheden og inklusionen i egne organisationer. Derudover afholder DI årligt Danish Diversity Awards, hvor der også er fokus på seksuelle minoriteters rettigheder. 

- DI kommer ikke til at spare så meget som én krone på arbejdet med at fremme diversitet og inklusion, og vi vil fortsætte med at sætte fokus på LGBTI+-rettigheder. Vi kommer blandt andet til at videreudvikle eksisterende tiltag som Diversitetsløftet og Danish Diversity Awards i tæt samarbejde med vores mange medlemsvirksomheder, der deler vores ønske om at skabe et inkluderende arbejdsmarked og samfund, slutter Kinga Szabo Christensen.

Pauseringen af partnerskabet betyder, at DI ikke vil være aktive i Pride-paraden i år. Dog vil DI’s medarbejdere på eget initiativ kunne deltage helt som andre frivillige, der ønsker at sætte fokus på LGBTI+-rettigheder.

Relateret indhold