06.06.24 DI Pressemeddelelse

DI: 28 nødvendige globale anbefalinger til regeringen – nu skal der handles

DIs adm. direktør Lars Sandahl Sørensen er positiv over for anbefalingerne fra Virksomhedsforum for Globale Risici til regeringens ny globale strategi for dansk erhvervsliv. Nu gælder det politisk handling og implementering, for fremtidens danske økonomi og penge til velfærd er på spil.

Danmark er en handelsnation og dansk økonomi og velfærd er afhængig af international handel. Derfor kommer afrapporteringen med 28 forslag fra Virksomhedsforum for Globale Risici i rette tid, mener DI. For selv om det stadig går godt med økonomien, så er mørke globale handelsskyer kraftig på vej ind over Danmark i form af handelskrig, geopolitisk uro, krig og statsstøtte fra især USA og Kina.

- Tillykke til Virksomhedsforum for Globale Risici med en flot rapport med 28 gode anbefalinger. Rapporten kommer i rette tid – for i en tid med store globale handelsudfordringer er politisk handling absolut nødvendig med det samme. Globaliseringen er ikke blevet mindre - men for virksomhederne er den blevet stadig meget mere kompleks, siger adm. direktør i Dansk Industri (DI) Lars Sandahl Sørensen. 

- Lige nu er sikkerhedspolitik, statsstøtte, handelskrig, handelsrestriktioner på adgangen til afgørende råstoffer og ikke mindst bæredygtighed centrale temaer på den globale arena. Det er udfordringer, som Danmark har travlt med at handle på for at bevare vores konkurrencekraft og gode økonomi og velfærd, siger Lars Sandahl Sørensen,  der understreger, at det også er meget vigtigt, at regeringen i de kommende år evner hurtigt at justere kursen - for udviklingen går utrolig hurtigt.

Virksomhedsforum for Globale Risici har udarbejdet 28 konkrete anbefalinger, der skal sætte fokus på virksomhedernes sårbarhed over for globale risici. Anbefalingerne skal bruges som forslag til regeringens kommende globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv, der ventes at blive offentliggjort til efteråret.

- Nu er det afgørende, at regeringen udviser handlekraft, når forummets anbefalinger skal omsættes til en strategi og implementeres. Danmarks virksomheder kan ikke vente, for de er allerede pressede. Lige nu er der eksempelvis en reel risiko for, at virksomheder placerer investeringer i udlandet i stedet for Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI-direktøren er bekymret over, at produktiviteten i industrien - med undtagelse af medicinalindustrien - har oplevet et fald i 2023. For det påvirker ikke kun virksomhedernes konkurrenceevne, men også Danmarks økonomiske sundhed på længere sigt.

Konkret hæfter Lars Sandahl Sørensen sig ved forslag, som at få reduceret byrder svarende til 20 mia. kr., få indført et permanent forsknings- og uddannelsesfradrag på 130 procent, og få smidigere regler for opholds- og arbejdstilladelse for international arbejdskraft fra tredjelande.

- Og så er skattelettelser både på arbejde og for virksomheder et oplagt sted at starte, ikke mindst i lyset af det opjusterede råderum. Dette ville ikke kun gøre Danmark mere attraktiv for internationale investorer, men også øge konkurrencekraften og give et løft til produktiviteten i det brede erhvervsliv, siger Lars Sandahl Sørensen.

Relateret indhold