Nyhedsbrev Offentlig-Privat Samarbejde

Nyhedsbrevet fra Offentlig-Privat Samarbejde sætter fokus på aspekter ved  det offentlig-private samarbejde som udbud, konkurrenceudsættelse, indkøb, frit valg og offentlig-private partnerskaber.