Dansk erhvervsliv mangler akut medarbejdere. Vi har ikke brug for mere snak, om problemet findes eller ej. Vi skal handle, så vi kan videreudvikle Danmark og sikre vores velfærd. Dansk erhvervsliv har et klart budskab til Christiansborg: Behovet for at handle er nu.

 1. Beløn seniorer, der gerne vil tage en tørn mere

  Vi foreslår at afskaffe modregning af arbejdsindkomst i folkepensionen, og øge gevinsten for dem der dropper efterlønnen for at blive på arbejdsmarkedet.

 2. Sænk beløbsgrænsen for internationale medarbejdere

  Konkret foreslår vi at ændre beløbsgrænsen til 360.000 kr. årligt i stedet for de nuværende 445.000 kr. Det vil gøre det nemmere at tiltrække internationale medarbejdere, der vil til Danmark og bidrage – og som virksomhederne har hårdt brug for.

 3. Hæv topskattegrænsen

  Det skal være mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Konkret foreslår vi til en start, at topskattegrænsen hæves med 44.000 kr. - fra den nuværende grænse på knap 545.000 kr.

 4. Undlad at hæve skatten på aktieindkomst

  Vi advarer kraftigt imod at øge skatten på aktie- og kapitalindkomst fra 42 procent til 45 procent, sådan som regeringen foreslår. Danske aktieskatter er i forvejen blandt verdens højeste, og en stigning vil være en straf til iværksættere, som er afhængige af risikovillig kapital.

 5. Fasthold permanent FoU-fradrag på 130 procent

  Forskning og udvikling skaber vækst og grøn omstilling, men Danmark ligger i bund på vilkår for forskning og udvikling i erhvervslivet. Derfor er det vigtigt at fastholde forslaget om et permanent fradrag på 130 procent for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne  – og helst uden et loft.

 6. Gennemfør forslag om lavere dimittendsats

  Ledigheden for dimittender har i mange år været alt for høj, så vi er helt enige i, at dimittendsatsen skal sættes ned. Det vil give nyuddannede et større incitament til hurtigt at komme i arbejde, og derfor bør forslaget træde i kraft hurtigst muligt. 

200.000 nye jobannoncer markerer nyt højdepunkt

I løbet af foråret er der for alvor kommet fart på arbejdsmarkedet. I perioden april til og med september er der blevet slået hele 200.000 jobannoncer op. Det er ikke set højere i mere end 14 år.

 

Virksomhederne skal have mere arbejdskraft, og de har brug for den med det samme. Det skal man kunne se i reformerne, som der netop nu forhandles om. Derfor gentager vi budskabet fra vores topmøde i september: A little less conversation, a little more action, please.