Ny designpolitik: Danmark skal igen være en førende design nation

Læs DI’s indspark til en ny dansk designpolitik

Syveren, PH-lampen, pumper og LEGO. Dansk design har traditionelt spillet en vigtig rolle i omverdenens opfattelse af Danmark som en moderne design nation og dermed for en vigtig rolle for vores eksport. Men siden dansk designs storhedstid i sidste halvdel af forrige århundrede har verden og ikke mindst design ændret sig radikalt. Design handler ikke længere om formgivning af en genstand med brugeren i centrum. Design er i dag også en involverende metode, der kan løse komplekse udfordringer for både samfund og planeten. At løse komplekse problemer kræver hjælp fra mange ekspertområder, så der vil man typisk sammensætte multidisciplinære teams. Heri er det designerens fornemmeste opgave at være det kreative tandhjul, der ved at understøtte problemløsningen med visualiseringer, prototyper og nye måder at angribe det på er medskaber af fremtidens løsninger.  

Men - Danmark er ikke fulgt med. Mens mange andre lande har forstået designs nye rolle og betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, bundlinje og for samfundets udvikling, og på den baggrund har formuleret nationale designpolitiker, mangler vi i Danmark en ny og ambitiøs designpolitik, der kan bringe os tilbage i front som design nation.

Grøn omstilling, økonomisk værdiskabelse, bæredygtighed, konkurrenceevne, digitalisering, innovation og menneskelig well-being er de primære grunde til, at vi skal inkludere design på tværs af sektorer. Dansk erhvervsliv skal tilvejebringe fremtidens løsninger og moderne designmetoder skal ind på direktionsgangene - det kræver en ny dansk designpolitik

 • 80 pct.

  af et produkts miljøpåvirkning

  skyldes beslutninger taget i designfasen

 • 92 pct.

  af alle ressourcer, der udvindes

  her på jorden, bliver kun brugt én gang

 • 17 pct.

  af BNP stammer fra

  designintensive virksomheder

 • 9 ud af 10

  danske virksomheder

  oplever en positiv effekt på bundlinjen, når de bruger design strategisk

Hvad er design?

Design er meget mere end smukke genstande formgivet af en designer. Gennem visuelle virkemidler er designeren det kreative tandhjul, som kan skabe en fælles forståelse af problemer og løsninger på tværs af ekspertområder. Og sammen med de øvrige eksperter komme med bud på løsninger af komplekse problemer. Design er dermed et middel til at styre en proces, der går ud på at forene mange interesser til ét hele.

9 ud af 10 danske virksomheder oplever en positiv effekt på bundlinjen, når de bruger design strategisk. Det gør design til en god forretning på tværs af brancher og sektorer. Design er en metode, der kan løse komplekse problemstillinger og dermed være en afgørende faktor for, hvordan vi lykkedes med den grønne omstilling.

Design har X-faktor. Indenfor forarbejdningsindustrien taler man om ”Design for X” forkortet DFX. Det kan være design for reusability, design for recyclability, design for repairability eller design for life cycle cost. Med safety by design er brugersikkerheden i centrum for udvikling af digitale produkter og services eller i forbindelse med byggeprojekter.

Gennem visualiseringer, prototyper og fremtidsscenarier, bidrager designere til at kvalificere beslutningsgrundlaget i teams med meget forskellige fagligheder og ekspertiser, og få sat fælles billeder og begreber på forskellige ekspertområders input. Dermed bringer designeren flest mulige relevante perspektiver fra hele værdikæden i spil i forhold til en problemstilling. Lidt populært sagt, handler design om at få smurt kæden, hele vejen rundt. Det nytter nemlig ikke noget kun at smøre en enkel komponent.

Hvorfor skal Danmark have en ny designpolitik?

Danmark skal have en ny, ambitiøs designpolitik fordi vi skal sikre at der også i fremtiden skabes innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige danske produkter og løsninger. Det kræver at vi udvikler de rette designkompetencer, som spiller design ind i alle dele af værdikæden og styrker Danmarks brand som design nation.

Moderne designmetoder skal i højere grad ind på direktionsgangene. Det kræver nye måder at uddanne, forske og efteruddanne på. Vi har brug for en designpolitik med særligt fokus på uddannelse, bæredygtighed, rettigheder og Danmarks konkurrenceevne.

Hvad er formålet med en ny dansk designpolitik?

Danmark skal være resten af verdens foretrukne samarbejdspartner, når der er behov for de bedste, bæredygtige løsninger i den digitaliserede fremtid. 

En ny designpolitik skal sikre at vi uddanner fremtidens designere, og at vi får skabt efteruddannelsestilbud, erhvervsinitiativer og forskning i design og designtænkning, der kan være med til at skabe de løsninger, vi, vores samfund og ikke mindst vores planet har brug for. En ny dansk designpolitik vil styrke Danmarks konkurrenceevne og omdømme.

Hvordan hænger design sammen med den grønne omstilling?

Design er en forudsætning for, at vi kommer i mål med den cirkulære omstilling. Mindst 80 pct. af et produkts miljøpåvirkning afgøres i designfasen. Design er mere end produktudvikling og æstetik: Designkompetencer spænder over hele værdikæden fra idé og konceptualisering til emballering og transport. Design er desuden afgørende for udviklingen af nye forretningsmodeller og samarbejder på tværs i værdikæden, som er nødvendige for at fastholde materialer og produkter i kredsløb så længe som muligt. 92 pct. af materialer, der udvindes, bliver kun brugt en gang. Design er et vigtigt værktøj, når vi skal indfri klimamål og blive langt bedre til genanvendelse.

McKinsey peger på design som nøglen til at løse fremtidens udfordringer indenfor for eksempel forsyning og værdikæder, og til at udvikle produkter og løsninger til den cirkulære økonomi. Design som metode er essentiel, når vi skal have mere ud af mindre og undgå at drive rovdrift på klodens ressourcer.

I næsten hvert tiende jobopslag efterspørges grønne kompetencer. ​Data viser desuden, at efterspørgslen efter grønne kompetencer er fordoblet de seneste 15 år. Væksten drives særligt af en stigende grøn efterspørgsel i regionerne vest for Storebælt.

​Gennem design har Danmark alle forudsætninger for at sætte skub på den grønne omstilling.

HENT VORES DESIGNPLAKAT

I DI Kreative Erhverv har vi i samarbejde med DIs Design Board udviklet et forslag til en ny designpolitik, der skal sikre, at vi også i fremtiden skaber innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige danske produkter og løsninger. Vi har i den forbindelse udviklet en ny version af en dansk designplakat, som du måske er faldet over på LinkedIn? Ellers se med her:

Stomiposen er blevet en rigtig designklassiker…

Det lyder måske skørt, for du forbinder sikkert dansk design med møbler, lamper eller arkitektur. Og vi har bestemt en stolt tradition indenfor formgivning.

Men design er ikke, hvad det har været.

Design har ændret sig radikalt de seneste årtier. Design er ikke kun formgivning af genstande eller bygninger. Det er også metoder, processer og visualiseringer. Design er løsninger af komplekse problemer.

Men dansk designpolitik er dybt forældet.

Hvis Danmark igen skal blive en førende designnation, skal vi have en ny designpolitik nu!

“Vi har brug for en ny designpolitik der kan øge kendskabet, kvaliteten og ambitionen for design i hele værdikæden, for at gøre Danmark til den ledende designnation i løsningen af fremtidens problemer. Særligt den grønne omstilling.” Lars Sandahl Sørensen, CEO, Dansk Industri
“Denmark has the track record, the talent and has the potential to bring tremendously transformative and deeply systemic solutions to the worlds.” Banny Banerjee, CEO and Founder of Changelabs Stanford University, Advisory Board Member of the Danish Design Council
“Design er en afgørende drivkraft for den grønne omstilling og danske virksomheders konkurrenceevne, vækst og udvikling. Klogt design gavner ikke kun økonomien og forbrugerne, men er også godt for kloden.” Camilla Haustrup Hermansen, viceadministrerende direktør og medejer af Plus Pack
“We can’t predict the future, but we can rehearse it through design.” Philip Battin, grundlægger og leder af Seed Studio, Google
“[Denmark] has a long and rich history, dating back to the 19th century when Denmark was a leading force in the world of design” ChatGPT, (Januar, 2023)
“Vi uddanner allerede mange dygtige designere i Danmark. Med en ny designpolitik skal vi sikre, de fortsat er relevante og rustede til fremtiden” Annette Estø, Fmd, DI’s Design Board, CEO, Fleye Aps

Danmark – tidligere en førende design nation

 • 1950

  Danmark bliver kendt som verdens førende design nation

  Bevæbnet med stole, legoklodser, lamper, sølvtøj og porcelæn og med udgangspunkt i solid materialeforståelse og en stærk håndværkstradition, tager Danmark verdens boliger, hoteller og kontorer med storm.

 • 1960

  En voksende industri

  En voksende industri af danske virksomheder skaber produkter, der finder vej ind i alle dele af samfundet; fra hospitaler til produktionsvirksomheder.

 • 1970

  Den co-operative designmetode vokser frem i Norden

  Den co-operative designmetode – hvor dem, et problem drejer sig om, også kommer med på råd – vokser frem i Norden.

 • 1990

  Danmark er første land til at formulere en designpolitik

  Danmark bliver i 1997 det første land til at formulere en designpolitik, og Dansk Design Centers ”designtrappe” fra 2001, der beskriver design som både formgivning og strategi, er oversat til alverdens sprog.

 • 2007

  Den første iPhone rammer markedet

  Danmark får sin – til dato – sidste designpolitik. Danmark er stadig blandt de største design nationer, men er røget ned i forfølgerfeltet sammen med Belgien, Italien, Sverige og Sydkorea. I førerfeltet troner USA, Japan, Tyskland, Storbritannien og Holland.

 • 2023

  ChatGPT...

  ...karakteriserer Danmark som en design nation, der var førende i forrige århundrede

Mød DI's Design Board

DIs Design Board

Mød Anette Estø, designer og formand for DI's Design Board, der her fortæller om designudvalgets arbejde og hvorfor design er vigtigt.

Webinar: Lær hvordan du beskytter og håndhæver dine IP-rettigheder bedst muligt

Se webinar

Webinar: Nye regulatoriske krav til mode- og designbranchen – er blockchain løsningen?

Se webinar
Lise Thomsen

Lise Thomsen

Fagleder, DI Kreative Erhverv

Marit Hvithamar Rystrøm

Marit Hvithamar Rystrøm

Seniorchefkonsulent