Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

DI Mener:

Mangfoldighed i danske virksomheder

Danske virksomheder har brug for alle dygtige og talentfulde medarbejdere uanset deres køn, alder, nationalitet, seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Alle kompetencer og ressourcer skal i spil på det danske arbejdsmarked, hvis danske virksomheder skal kunne tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere. Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst. Det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejderes forskellighed til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder. Medarbejdere, der trives, er mere produktive. En rummelig og inkluderende arbejdspladskultur med respekt for den enkelte medarbejder - uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller kønsidentitet - sikrer et godt arbejdsliv for medarbejderne og øger produktiviteten til gavn for virksomhederne.

Flere kvindelige ledere 

Mangfoldighed og forskellighed kan styrke virksomhedens innovation. Nye forretningsmæssige ideer kan opstå, når man udnytter de ressourcer og den forskellige viden, som en mangfoldig medarbejderstab ligger inde med. Det er en vigtig drivkraft for vækst og konkurrenceevne i en globaliseret verden. DI mener, at vi skal gøre en indsats for at flere kvinder gør karriere i det private erhvervsliv - også lederkarriere. Kun en tredjedel af alle de heltidsansatte i den private sektor er kvinder, så der er stadig et potentiale for, at flere kvinder vælger beskæftigelse i den private sektor og forfølger en lederkarriere her. Heldigvis ses en positiv udvikling i andelen af kvinder i topledelsen i danske virksomheder, og den skal gerne fortsætte.

Mangfoldighed styrker forretningen

Et fokus på mangfoldighed kan styrke virksomheders omdømme som arbejdsplads. For ud over at være produktive og innovative skal virksomheder også være attraktive. Det handler om at tiltrække og fastholde medarbejdere fra både ind- og udland. Ved at afspejle, favne og vægte mangfoldighed kan en virksomhed styrke sit brand som arbejdsplads og få flere gode ansøgninger. Mangfoldighed er også en konkurrencefordel. En virksomhed, der har en mere mangfoldig medarbejderstab, har bedre forudsætninger for at forstå forskellige typer kunder og for at afkode nye markeder og erobre markedsandele. Mangfoldighed kan også være en parameter, som nuværende og potentielle kunder og samarbejdspartnere vægter højt.

DI’s soundingboard om mangfoldighed

DI har samlet en kreds af medlemsvirksomheder for løbende at opfange, hvad der optager dem i arbejdet med mangfoldighed.

Soundingboardet består af repræsentanter fra både store virksomheder og SMV-virksomheder inden for forskellige brancher, og det mødes fire gange om året, hvor forskellige temaer inden for mangfoldighed bringes op.

Indsigten fra DI's soundingboard om mangfoldighed skal fungere som inspiration til DI’s politiske arbejde på mangfoldighedsområdet. Herudover skal soundingboardet fungere som et forum, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og hente inspiration fra andre til egne aktiviteter.

 

Medlemmer af DI's soundingboard om mangfoldighed:

 

- Arriva Danmark A/S - Pernille Kiær, Diversity Manager

- Boston Consulting Group Danmark - Mai-Britt Poulsen, Partner and Managing Director

- Coloplast A/S - Lea Pein, Senior Manager, Global Leadership Development

- Danish Crown A/S - Andreas Friis, Group HR

- EY - Rikke Bräuner, HR Director Nordic D&I & Leadership Development Leader, Nordic Talent Team

- FLSmidth - Bente Engholm, Head of HR Denmark

- IBM Danmark ApS - Anne Bornfeld, HR Director

- ISS Facility Services A/S - Lotte Hjortlund Andersen, direktør, People & Culture

- Mountain Top Industries ApS - Marie-Louise Bjerg, adm. direktør

- MT Højgaard A/S - Teresa Egehoved Tørsløv, afdelingschef

- Pressalit A/S - Dan Boyter, direktør og bestyrelsesmedlem

- The Nielsen Company (Denmark) ApS - Cecilie Westh, nordisk direktør

- Termonova A/S - Lotte Berth, adm. direktør

- Above and Beyond - Tine Arentsen Willumsen, adm. direktør

Women on Board

Hvad er Women on Board?

Women on Board er en bestyrelseskandidat-database, som består af mere end 140 professionelle erhvervskvinder med ambitioner om at indgå i en bestyrelse. Formålet med Women on Board er at bygge bro mellem kompetente kvindelige bestyrelseskandidater og bestyrelser. Det er for at sikre, at de bedste kandidater er tilgængelige for virksomhederne.

Hvad kan virksomhederne bruge databasen til?

Women on Board henvender sig primært til mindre – og mellemstore virksomheder, og gør det muligt for virksomhedernes bestyrelse at finde et kompetent og velkvalificeret kvindeligt bestyrelsesmedlem.

Women on Board-databasen indeholder pt. profiler på over 140 kvindelige bestyrelseskandidater med kompetence og erfaring inden for et bredt felt af forretningsområder.

Alle kandidater er godkendt af et Advisory Board, der vurderer hvilke ansøgere, der er kvalificerede nok til at blive optaget i databasen.

Hvordan ansøger man?

Er du som erhvervskvinde interesseret i bestyrelsesposter og ønsker at søge om optagelse i Women on Board så udfyld og indsend et ansøgningsskema til DI her.

Charlotte Rønhof

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3806
  • Mobil +45 2060 6969
  • E-mail chr@di.dk