DI Mener:

Mangfoldighed i danske virksomheder

Danske virksomheder har brug for alle dygtige og talentfulde medarbejdere uanset deres køn, alder, nationalitet, seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Foto:DI/Peter Fallesen

Alle kompetencer og ressourcer skal i spil på det danske arbejdsmarked, hvis danske virksomheder skal kunne tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere. Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst. Det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejderes forskellighed til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder. Medarbejdere, der trives, er mere produktive. En rummelig og inkluderende arbejdspladskultur med respekt for den enkelte medarbejder - uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller kønsidentitet - sikrer et godt arbejdsliv for medarbejderne og øger produktiviteten til gavn for virksomhederne.

Flere kvindelige ledere 

Mangfoldighed og forskellighed kan styrke virksomhedens innovation. Nye forretningsmæssige ideer kan opstå, når man udnytter de ressourcer og den forskellige viden, som en mangfoldig medarbejderstab ligger inde med. Det er en vigtig drivkraft for vækst og konkurrenceevne i en globaliseret verden. DI mener, at vi skal gøre en indsats for at flere kvinder gør karriere i det private erhvervsliv - også lederkarriere. Kun en tredjedel af alle de heltidsansatte i den private sektor er kvinder, så der er stadig et potentiale for, at flere kvinder vælger beskæftigelse i den private sektor og forfølger en lederkarriere her. Heldigvis ses en positiv udvikling i andelen af kvinder i topledelsen i danske virksomheder, og den skal gerne fortsætte.

Mangfoldighed styrker forretningen

Et fokus på mangfoldighed kan styrke virksomheders omdømme som arbejdsplads. For ud over at være produktive og innovative skal virksomheder også være attraktive. Det handler om at tiltrække og fastholde medarbejdere fra både ind- og udland. Ved at afspejle, favne og vægte mangfoldighed kan en virksomhed styrke sit brand som arbejdsplads og få flere gode ansøgninger. Mangfoldighed er også en konkurrencefordel. En virksomhed, der har en mere mangfoldig medarbejderstab, har bedre forudsætninger for at forstå forskellige typer kunder og for at afkode nye markeder og erobre markedsandele. Mangfoldighed kan også være et parameter, som nuværende og potentielle kunder og samarbejdspartnere vægter højt.

Analyser og artikler

DI's Mangfoldighedsaktiviteter

DI's soundingboard om mangfoldighed

DI har samlet en kreds af medlemsvirksomheder for løbende at opfange, hvad der optager dem i arbejdet med mangfoldighed.

Soundingboardet består af repræsentanter fra både store virksomheder og SMV-virksomheder inden for forskellige brancher, og det mødes to gange om året, hvor forskellige temaer inden for mangfoldighed bringes op.

Indsigten fra DI's soundingboard om mangfoldighed skal fungere som inspiration til DI’s politiske arbejde på mangfoldighedsområdet. Herudover skal soundingboardet fungere som et forum, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og hente inspiration fra andre til egne aktiviteter.

Medlemmer af DI's soundingboard om mangfoldighed:

Above and Beyond, Tine Arentsen Willumsen, Adm. Direktør
Arriva Danmark A/S
Boston Consulting Group, Mathias Pollmann-Larsen, Leder af BCG's diversity område, BCG Danmark
Coloplast A/S, Stine Fehmerling, Leadership Development Manager/Inclusion & Diversity Manager
Danish Crown A/S, Andreas Friis, Group HR
DFD-De Forenede Dampvaskerier A/S, Pernille Kiær, Udviklingschef
EY, Rikke Bräuner, HR Director Nordic D&I & Leadership Development leader, Nordic Talent Team
FLSmidth, Jacob Christian Nielsen, HR Operations Manager, Denmark
IBM Danmark ApS, Anne Marie Ravn, HR Director IBM Denmark
ISS Facility Services A/S
MT Højgaard A/S, Eva Ørum Jensen, HR Operations
Pressalit A/S, Dan Boyter, Direktør og bestyrelsesmedlem
The Nielsen Company (Denmark) ApS, Cecilie Westh, Nordisk direktør
Termonova A/S, Lotte Berth Riis, Adm. Direktør

Women on board

Women on Board er en bestyrelseskandidat-database, som består af knap 120 professionelle erhvervskvinder med ambitioner om at indgå i en bestyrelse.

Formålet med Women on Board er at bygge bro mellem kompetente kvindelige bestyrelseskandidater og bestyrelser. Det er for at sikre, at de bedste kandidater er tilgængelige for virksomhederne. 

Women on Board henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder og gør det muligt for virksomhedernes bestyrelse at finde et kompetent og velkvalificeret kvindeligt bestyrelsesmedlem.

Women on Board-databasen indeholder kvindelige bestyrelseskandidater med kompetence og erfaring inden for et bredt felt af forretningsområder.

Alle kandidater er godkendt af et Advisory Board, der vurderer, hvilke ansøgere der er kvalificerede nok til at blive optaget i databasen.

Er du som erhvervskvinde interesseret i bestyrelsesposter og ønsker at søge om optagelse i Women on Board, finder du ansøgningsskemaet her.

Kender du en kvindelig leder, som er kvalificeret til bestyrelsesarbejde? Så opfordr hende til at søge om optagelse i Women on Board.

Som virksomhed kan du også besøge databasen og finde dit nye bestyrelsesmedlem. Du finder al information her.

Gender Diversity Roundtable

Dansk Industri samarbejder med andre danske virksomheder og organisationer om at øge kønsdiversiteten i bestyrelser og ledelse. Som en del af dette samarbejde har Dansk Industri valgt at skrive under på et manifest, hvor der gives anbefalinger til en bedre kønsbalance. https://www.genderdiversity.dk/