DI Mener:

Ældre er vigtige for det danske arbejdsmarked

Det er yderst vigtigt, at de aftalte reformer om pensionsalderen får lov til at virke efter hensigten.

Der er potentiale for at få flere efterlønsmodtagere i arbejde

Virksomhederne har akut mangel på medarbejdere her og nu. Derfor foreslår DI at styrke seniorers incitament til at blive på arbejdsmarkedet.

Fokus er på, at få flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet frem for at trække sig tilbage på efterløn. Et incitament, der konkret kan styrkes ved at hæve den skattefrie præmie til personer, som vælger at arbejde frem for at bruge sin efterlønsret.

DI foreslår at hæve den skattefri præmie til det dobbelte for at give seniorer et stærkere økonomisk incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Hvis forslaget gennemføres, kan det på kort sigt hæve beskæftigelsen betragteligt og dermed være med til at imødekomme den aktuelt høje efterspørgsel efter medarbejdere i virksomhederne.