DI Mener:

International arbejdskraft

Det er i Danmarks interesse, at danske virksomheder kan tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret international arbejdskraft.

International arbejdskraft er i praksis blevet en helt uundværlig del af arbejdsstyrken og udgør i dag 10 pct. af lønmodtagerne i Danmark. De internationale medarbejdere er både en gevinst for virksomhederne og for samfundet som helhed.

Mange virksomhederne har svært ved at skaffe den arbejdskraft, de har brug for. Udlandet er derfor en vigtig rekrutteringskanal. For at undgå at væksten i Danmark bremses af mangel på arbejdskraft, skal det være nemt for virksomhederne at hente kvalificerede medarbejdede i udlandet.

Danmark har stor interesse i, at højt kvalificerede internationale medarbejdere bliver her så længe som muligt. Danmark skal være et sted, hvor der bliver taget godt imod, og hvor det er attraktivt for dem og deres familier at være.

Vi skal samtidig blive bedre til at markedsføre Danmark som en spændende karrieredestination i udlandet, så flere internationale talenter søger mod Danmark. Danmark har meget at byde på, men det er relativt få i udlandet, der kender til mulighederne for at skabe en karriere i Danmark. 

Færre regler skal gøre ansættelser lettere

DI mener, at bedre adgangsordninger, minimering af administrative byrder samt branding af Danmark som karrieredestination vil styrke virksomhedernes evne til at finde den arbejdskraft, som mange står og mangler.

Det skal være nemmere for virksomhederne at ansætte internationale medarbejdere. Det er de senere år blevet sværere for virksomhederne at hente kvalificerede medarbejdere til Danmark uden for EU, da adgangsordningerne er blevet skærpet. Det er en forkert retning at gå, når virksomhederne i stigende grad oplever mangel på kvalificerede medarbejdere.

Samtidig er det svært for virksomhederne at navigere i de mange komplicerede regler, de skal følge, når de ansætter medarbejdere fra udlandet. Der er behov for at forbedre adgangsordningerne og lette de administrative byrder, så det bliver nemmere for danske virksomheder at ansætte de internationale medarbejdere, som de har brug for.

Det er samtidig vigtigt, at internationale medarbejdere føler sig velkomne og har lyst til at blive. Første indtryk af Danmark har stor indflydelse på, hvor længe internationale medarbejdere vælger at blive her. Derfor er det vigtigt, at de oplever en let tilgængelig og effektiv service i deres kontakt med myndighederne. Det skal prioriteres at opretholde og videreudvikle International Citizen Service centrene, og dermed sikre en ensartet service af høj kvalitet til virksomhederne og deres internationale medarbejdere i hele Danmark.

Derudover skal kommunerne være parate til at samarbejde med virksomhederne om at tage godt imod de internationale borgere, for eksempel ved at stille information til rådighed på engelsk samt have engelsksprogede skoletilbud til deres børn.

Danmark som attraktiv karrieredestination

Danmark rangerer forholdsvist lavt som ønsket karrieredestination blandt unge globale talenter. Vi har faktisk mange at de ting, som de unge efterspørger, men kendskabet til Danmark og danske virksomheder er begrænset. Hvis Danmark skal gøre sig gældende i den globale konkurrence om talenterne, er der behov for en politisk forankret national strategi for talenttiltrækning udmøntet i et koordineret samarbejde på tværs af myndigheder, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om at brande Danmark som karrieredestination.

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4520
  • Mobil +45 2614 0298
  • E-mail skjh@di.dk

Aktuelle nyheder