DI Mener:

CSR og ansvarlig virksomhedsadfærd

Fremtidens vindervirksomheder tager ansvar for mennesker, klima og forretningsetik. Gennem ansvarlighed bidrager virksomhederne til at skabe en bæredygtig fremtid, og de åbner døre til nye forretningsmuligheder.

Virksomheder møder voksende krav om at tage samfundsansvar og handle bæredygtigt. Forretningspartnere, investorer, forbrugere og ansatte har i stigende omfang forventninger til virksomhederne om at tage aktivt ansvar for den omverden, de indgår i. Derfor går ansvarlighed og forretningsudvikling hånd i hånd.

Danske virksomheder er kendte for at tage ansvar for mennesker, arbejdsforhold, anti-korruption, miljø og klima. Den høje standard giver danske virksomheder og Danmark en styrkeposition på et konkurrencepræget, globaliseret marked. Den position skal vi bevare og udvikle for at være fremtidens vindere.

Der ligger således store muligheder for virksomhederne i at udvikle eller gentænke traditionelle forretningsmodeller, så de er de første til at udnytte det forretningspotentiale, som de stigende krav og forventninger til ansvarlighed tilbyder.

Internationalt rammeværk understøtter virksomhedernes arbejde

En forudsætning for, at virksomhederne kan leve op til krav og forventninger, er klare retningslinjer og et understøttende rammeværk, der kan pege virksomhederne i den rigtige retning og styrke deres arbejde med samfundsansvar. DI arbejder derfor målrettet for at udbrede kendskabet til og implementeringen af FN Global Compacts 10 principper, FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

FN’s Global Compact er det største globale initiativ for at fremme ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift gennem 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De 10 principper udgør dermed et fælles universelt værdigrundlag, som virksomheder skal forholde sig til og efterleve for at demonstrere en ansvarlighed virksomhedsførelse.

Som en del af Global Compacts globale strategi for at styrke indsatsen blev Global Compact Network Denmark etableret i 2017 med kontor i Industriens Hus. DI arbejder tæt sammen med Global Compact i Danmark for i fællesskab at fremme danske virksomheders arbejde med ansvarlighed og værdiskabelse gennem arbejdet med både Global Compacts 10 principper og FN’s verdensmål. Global Compacts principper er tæt forbundet med FN’s 17 Verdensmål, og sammen giver de et fælles, globalt sprog, som virksomhederne kan tale ind i og opbygge deres arbejde omkring.

CSR og ansvarlig virksomhedsadfærd udgør et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, og i samarbejde med Global Compact og andre centrale aktører arbejder DI for at understøtte og lette såvel store som små virksomheders arbejde med at omsætte de internationale principper til praksis gennem værktøjer, videndeling og vejledning.

Publikationer

European sustainability agenda - The role of companies

Publication

Analyser

Analyser
Gry Saul

Gry Saul

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3778
  • Mobil +45 5369 2509
  • E-mail grsa@di.dk