DI Mener:

En mere produktiv byggesektor

Den danske byggesektor er i forandring, og ny teknologi skaber nye muligheder. Bedre regulering og flere investeringer skal hjælpe sektoren på vej.

Der er et stort potentiale for forbedringer, hvis byggeriet fokuserer på at styrke produktiviteten og udnytter mulighederne i øget industrialisering og digitalisering, herunder arbejder målrettet på at optimere samarbejdsprocesserne mellem byggeriets aktører. Det er til gavn for virksomhederne og branchen, men også til gavn for samfundet og samfundsøkonomien, som byggeriet udgør en stor del af. 

En branche i stor forandring

Den teknologiske udvikling er med til at skabe en ny platform for samarbejde i byggeriet. Med nye digitale værktøjer åbnes der for nye samarbejds- og forretningsmodeller i branchen. Teknologien er med til at bløde skellene op i den traditionelle værdikæde.

Der forestår en stor omvæltning i byggebranchen. DI mener i den sammenhæng, at der er behov for politisk fokus på at understøtte den digitale udvikling i branchen ved at sikre, at der ikke bliver spændt ben for, at nye teknologier bliver taget i brug. Der er brug for at skabe klare rammer for udvikling i branchen – med fokus på tilpasning til europæiske og internationale standarder. 

Samarbejdsmodeller og flere investeringer

Kunden – i form af bygherren – spiller en væsentlig rolle for udviklingen i byggeriet. Bygherren skal gennem sit professionelle virke efterspørge og understøtte anvendelsen af nye digitale løsninger og samarbejdsmodeller. Det offentlige byggeri bør gå forrest med fokus på at skabe værdi gennem nye samarbejdsmodeller.

Byggeriet selv skal investere mere i produktivitetsfremmende tiltag. Manglende investeringer øger risikoen for utilstrækkelig planlægning og manglende styring af byggeprojekterne. Byggeriet skal med øgede investeringer i nye digitale værktøjer til f.eks. projektering, styring og planlægning være med til at reducere de samlede byggeomkostninger og øge produktiviteten. 

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Souschef

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk