DI Mener:

CSR og bæredygtighed

Fremtidens vindervirksomheder tager ansvar for mennesker, miljø og klima. Gennem ansvarlighed bidrager virksomhederne til at skabe en bæredygtig fremtid, og de åbner døre til nye forretningsmuligheder.

Virksomheder møder voksende krav om at tage samfundsansvar og handle bæredygtigt. Forretningspartnere, investorer, forbrugere og ansatte har i stigende omfang forventninger til virksomhederne om at tage aktivt ansvar for den omverden, de indgår i. Derfor går ansvarlighed og forretningsudvikling hånd i hånd.

Danske virksomheder er kendte for at tage ansvar for mennesker, arbejdsforhold, anti-korruption, miljø og klima. Den høje standard giver danske virksomheder og Danmark en styrkeposition på et konkurrencepræget, globaliseret marked. Den position skal vi bevare og udvikle for at være fremtidens vindere.

Der ligger således store muligheder for virksomhederne i at udvikle eller gentænke traditionelle forretningsmodeller, så de er de første til at udnytte det forretningspotentiale, som de stigende krav og forventninger til ansvarlighed tilbyder.

Internationalt rammeværk understøtter virksomhedernes arbejde

En forudsætning, for at virksomhederne kan leve op til krav og forventninger, er klare retningslinjer og et understøttende rammeværk, der kan pege virksomhederne i den rigtige retning og styrke deres arbejde med samfundsansvar. DI arbejder derfor målrettet for at udbrede kendskabet til og implementeringen af FN Global Compacts 10 principper, FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights og OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises.

FN’s Global Compact er det største globale initiativ for at fremme ansvarlig og bæredygtig forretningsførelse gennem 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Som en del af Global Compacts globale strategi for at styrke indsatsen blev Global Compact Network Denmark etableret i 2017 for at give yderligere støtte til danske virksomheder.

Global Compacts principper er tæt forbundet med FN’s 17 Verdensmål, og sammen giver de et fælles, globalt sprog, som virksomhederne kan tale ind i og opbygge deres arbejde omkring.

I samarbejde med andre centrale aktører arbejder DI derfor for at understøtte og lette virksomhedernes indsats for at omsætte disse internationale principper til praksis gennem værktøjer, videndeling og vejledning.

Gry Saul

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3778
  • Mobil +45 5369 2509
  • E-mail grsa@di.dk