DI Mener:

CSR og Global Compact

Fremtidens vindervirksomheder tager ansvar for mennesker, miljø og klima. Derfor arbejder DI målrettet for at udbrede principperne i FN’s Global Compact.

Virksomhederne møder voksende krav om at tage samfundsansvar og handle bæredygtigt. Derfor går ansvarlighed og forretningsudvikling hånd i hånd.

Danske virksomheder er kendte for at tage ansvar for mennesker, arbejdsforhold, anti-korruption, miljø og klima. Den styrkeposition skal vi bevare og udvikle.

Der ligger også store muligheder for virksomhederne i at udvikle eller gentænke traditionelle forretningsmodeller, så de bruger færre ressourcer end konkurrenterne – eller kan bruge ressourcerne igen og igen.

Anerkendte internationale retningslinjer

DI arbejder målrettet for at udbrede de internationale retningslinjer og værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at styrke deres arbejde med samfundsansvar.

DI’s arbejde med samfundsansvar bygger på Global Compacts 10 principper, FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, FN’s Guiding Principles og OECD’s retningslinjer.

FN’s Global Compact er det største globale initiativ for at fremme ansvarlig forretningsførelse, og det har stor tilslutning blandt virksomheder over hele verden. Global Compact er funderet i ti principper, som sætter rammen for at drive ansvarlig virksomhed. Principperne opfordrer virksomheder til at respektere og tage grundlæggende ansvar for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

DI arbejder målrettet med at udbrede Global Compacts principper og gøre det lettere for virksomhederne at arbejde med dem. Vi har bl.a. oversat Verdensmålkompasset til dansk, og sammen med Institut for Menneskerettigheder og andre partnere udviklet et Global Compact Self Assessment-værktøj, som virksomheder og organisationer bruger over hele verden. Desuden afholder vi seminarer og konferencer for vores medlemsvirksomheder, hvor de får større viden om Global Compact og bæredygtighed.

Peter Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk