DI Mener:

Finanspolitik og offentlige udgifter

Finanspolitikken skal sikre et stabilt og holdbart opsving de kommende år. Det kræver en beskeden vækst i det offentlige forbrug og fokus på at gennemføre reformer, der kan øge arbejdsudbuddet.

Det hurtige opsving efter coronakrisen har medført, at de danske virksomheder nu melder om rekordhøj mangel på arbejdskraft. Der er en reel risiko for, at mangel på arbejdskraft betyder, at vi går glip af øget velstand nu og i de kommende år. Derfor anbefaler DI, at politikerne fører en stram finanspolitik med en lav vækst i det offentligt forbrug, samtidig med at der gennemføres reformer, som kan øge arbejdsudbuddet.

DI mener, at klogere opgaveløsning i den offentlige sektor skal frigøre 20 mia. kr. frem mod 2030 – bl.a. gennem en ny velfærdspulje og øget konkurrenceudsættelse, som det er beskrevet i vores 2030-plan. Pengene kan føres tilbage til den offentlige sektor og bidrage til at løfte serviceniveauet. Samtidig skal det offentliges udgifter fordeles bedre, så aktiviteterne i den offentlige sektor understøtter fremtidens vækst bedst muligt. DI anbefaler, at 18,5 pct. af de primære udgifter skal gå til forskning, uddannelse og investeringer i infrastruktur og digitalisering.

Danmark skal helt overordnet føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på de offentlige finanser på både kort og langt sigt. Det vil sige, at vi skal overholde budgetloven, EU’s stabilitets- og vækstpagt og løbende sikre omtrent balance på den offentlige saldo, så vi ikke sender regningen videre til næste generation.

Mere privat vækst skal skabe bedre balance

Mange af aktiviteterne i den offentlige sektor er til gavn for danske virksomheder, og DI ønsker ikke grundlæggende at ændre på den danske samfundsmodel. Men udgiftsniveauet presser skatter og afgifter i vejret og hæmmer samfundets økonomiske udvikling.

Der skal være en fornuftig balance mellem den offentlige og den private sektor. Det offentlige forbrug i Danmark udgør omkring 25 pct. af BNP, hvilket er blandt de højeste niveauer i OECD og væsentligt højere end gennemsnittet blandt EU-landene på omkring 20 pct. af BNP. DI’s mål er, at det offentlige forbrug maksimalt udgør 23,5 pct. af BNP i 2030. Det skal nås gennem tiltag, der øger den private vækst og ved at holde en afdæmpet vækst i den offentlige sektor

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk