DI Mener:

Finanspolitik og offentlige udgifter

Finanspolitikken skal sikre et stabilt og holdbart opsving de kommende år. Det kræver en beskeden vækst i det offentlige forbrug og fokus på at gennemføre reformer, der kan øge arbejdsudbuddet.

Med udsigt til høj vækst i den private sektor og beskeden vækst i den offentlige sektor kan vi genoprette balancen mellem sektorerne. Samtidig skal vi sørge for at få mest muligt ud af de penge, vi bruger i det offentlige.

Der er en reel risiko for, at mangel på arbejdskraft kan dæmpe væksten betydeligt i de kommende år. Derfor anbefaler DI, at politikerne fører en stram finanspolitik med en lav vækst i det offentligt forbrug. Samtidig skal der gennemføres reformer, som kan øge arbejdsudbuddet.

DI mener, at en yderligere effektivisering, modernisering og digitalisering af den offentlige sektor skal frigøre 20 mia. kr. fra 2015 til 2025. Pengene kan føres tilbage til den offentlige sektor og bidrage til at løfte serviceniveauet.

Danmark skal helt overordnet føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på de offentlige finanser på både kort og langt sigt. Det vil sige, at vi skal overholde budgetloven, EU’s stabilitets- og vækstpagt og løbende sikre balance på den offentlige saldo, så vi ikke sender regningen videre til næste generation. 

Mere privat vækst skal skabe bedre balance

Mange af aktiviteterne i den offentlige sektor er til gavn for danske virksomheder, og DI ønsker ikke grundlæggende at ændre på den danske samfundsmodel. Men udgiftsniveauet presser skatter og afgifter i vejret og hæmmer samfundets økonomiske udvikling.

Vi skal genskabe balancen mellem den offentlige og den private vækst ved at øge den private vækst og holde en afdæmpet vækst i den offentlige sektor. I 2017 udgjorde det offentlige forbrug i Danmark 25 pct. af BNP. Det er det næsthøjeste niveau i OECD og væsentligt højere end gennemsnittet blandt OECD-landene, hvor det offentlige forbrug udgør knap 20 pct. af BNP. DI’s mål er, at det offentlige forbrug maksimalt udgør 23,5 pct. af BNP i 2025. 

Bedre fordeling af offentlige udgifter

Det offentliges udgifter skal fordeles bedre, så aktiviteterne i den offentlige sektor understøtter fremtidens vækst bedst muligt. DI anbefaler, at 18,5 pct. af de primære udgifter skal gå til forskning, uddannelse og investeringer i infrastruktur og digitalisering. I 2017 lå andelen på knap 18 pct., men besparelser betyder, at den vil falde til ca. 17 pct. i 2025, hvis vi ikke ændrer prioriteringerne.

Vi skal løbende sikre, at borgerne får mest og bedst mulig service for pengene. Derfor anbefaler DI, at mindst 35 pct. af de udbudsegnede driftsopgaver skal konkurrenceudsættes i 2025. I 2017 var andelen kun 26,3 pct. Samtidig bør politikerne fastsætte ambitiøse mål for den digitale omstilling af samfundet og den offentlige forvaltning.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk