DI Mener:

Danmark og den internationale økonomi

Danmark er en lille, åben økonomi, der er dybt afhængig af udlandet, og eksporten er den vigtigste drivkraft for den økonomiske vækst i Danmark.

De internationale markedsmuligheder er nærmest ubegrænsede, og salget til udlandet giver arbejde til 775.000 danske lønmodtagere – ligesom danske virksomheder har 1,4 millioner ansatte i udlandet.

Efter både finans- og gældskrise er det tid til at kigge fremad. Økonomien er i bedring, men der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien. Det gælder ikke mindst den øgede protektionisme og briternes beslutning om at forlade EU.

DI bakker stærkt op om, at Danmark griber de globale muligheder. Både herhjemme og i EU skal vi derfor blandt andet arbejde for forbedringer af de internationale handelsaftaler, et mere velfungerende indre marked, en styrkelse af konkurrenceevnen og en stærkere tilstedeværelse på højvækstmarkederne.

Vi skal eksportere mere

Danske virksomheder eksporterer årligt for næsten 1.200 mia. kr. Vores vareeksport er spredt ud på mere end 8.000 forskellige produkter, og ifølge IMD Business School har vi verdens næstmest diversificerede eksport.

Alligevel er afsætningen af dansk eksport koncentreret til relativt få markeder. Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien og Norge aftager næsten halvdelen af Danmarks samlede eksport.

DI mener derfor, at det er afgørende, at vi i langt højere grad griber de mange markedsmuligheder, der er på de fjerne vækstmarkeder i blandt andet Asien og Afrika. Men der er også er et betydeligt eksportpotentiale i nærmarkederne, særligt i Frankrig, Schweiz, Holland, Italien, Canada og Sydtyskland.

FN’s 17 nye verdensmål rummer store forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Målene betyder, at der internationalt vil blive investeret mere i sektorer, hvor danske virksomheder har stærke kompetencer, såsom grøn energi, vand, miljø, fødevareteknologi, it samt rådgivning i bæredygtige løsninger.

Verdenshandlen har været udfordret efter finanskrisen, hvor mange lande indførte protektionistiske tiltag for at værne om deres egen økonomi. Derfor er det vigtigt, at Brexit og protektionistiske tiltag i USA ikke tager pusten fra vores handelspolitiske dagsorden i Europa, men vi i stedet fastholder en konstruktiv tilgang.

Danmark er internationalt kendt som et eksempel på, hvordan globalisering kan komme hele samfundet til gavn. Baggrunden er den balancerede, tillidsbaserede og løsningsorienterede samfundsmodel, som netop kendetegner Danmark. Det er derfor afgørende, at vi omfavner de globale muligheder, men samtidig værner om den danske model.

Morten Granzau Nielsen

Økonomisk politisk chef

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk