DI Mener:

Produktivitet

Produktiviteten skal op, hvis danske virksomheder fremover skal kunne konkurrere på de globale markeder.

Danmark skal have et meget højt, men realistisk ambitions-niveau for produktivitet og innovation. Det er DI’s mål, at re-former og politiske initiativer skal løfte produktiviteten i det private erhvervsliv – og dermed velstanden – med 55 mia. kr. frem mod 2025.

Væksten i produktiviteten i Danmark er aftaget de seneste 20 år. Det er en afdæmpning, som man også har set i mange andre lande efter finanskrisen, men den må ikke fortsætte. 

Potentialet for at øge produktiviteten i Danmark er til stede, men det kræver både politiske tiltag og en indsats fra virksomhederne.

Flere veje til bedre produktivitet

Højere produktivitet betyder en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i virksomhedernes produktion af varer og tjenester. Det giver en højere værdi per arbejdstime og dermed mulighed for højere indtjening og bedre konkurrenceevne.

Der er meget stor forskel på produktivitetsudviklingen mellem virksomheder. Virksomheder, der konkurrerer internationalt, har typisk en højere produktivitetsvækst end andre virksomheder.

 Ambitionerne om en større vækst i produktiviteten kræver, at det bliver mere attraktivt at investere i eksempelvis ny teknologi.

 Vi skal arbejde for, at Danmark bliver en international vidensmagnet, der tiltrækker og fastholder de bedste talenter, teknikere, forskere og virksomheder.

Vi får kun de bedste ideer til nye løsninger, hvis vi investerer mere i forskning og i uddannelse af dygtige medarbejdere. Og hvis det offentlige og det private arbejder sammen om at sikre et forsyningssikkert og energieffektivt samfund. Samtidig skal vi investere i digitalisering og i gode vejforbindelser, togforbindelser, busser, cykelstier og lufthavne, som gør det muligt at komme til og fra arbejde, rejse ud til kunderne og sende danske varer og løsninger ud til eksportmarkeder over hele verden.

I dag spilder virksomhederne meget tid på at efterleve erhvervsrettet lovgivning, derfor skal vi gøre det enkelt og nemt at drive virksomhed i Danmark. Mere konkurrencedygtige perso- og erhvervskatter vil også kunne bidrage betydeligt til at øge produktiviteten.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk