DI Mener:

Produktivitet

Produktiviteten skal op, hvis danske virksomheder fremover skal kunne konkurrere på de globale markeder.

Danmark skal have et meget højt, men realistisk ambitionsniveau for produktivitet og innovation. Det er DI’s mål, at reformer og politiske initiativer skal løfte produktiviteten i det private erhvervsliv – og dermed velstanden – med 45 mia. kr. frem mod 2025.

Væksten i produktiviteten i Danmark er aftaget de seneste 20 år. Det er en afdæmpning, som man også har set i mange andre lande efter finanskrisen, men den må ikke fortsætte.

Potentialet for at øge produktiviteten i Danmark er til stede, men det kræver både politiske tiltag og en indsats fra virksomhederne. 

Flere veje til bedre produktivitet

Højere produktivitet betyder en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i virksomhedernes produktion af varer og tjenester. Det giver en højere værdi per arbejdstime og dermed mulighed for højere indtjening og bedre konkurrenceevne.

Virksomheder, der konkurrerer internationalt, har typisk en højere produktivitetsvækst end andre virksomheder. Samtidig har virksomheder, der i forvejen har en høj produktivitet, også en højere vækst i deres produktivitet.

 Ambitionerne om en større vækst i produktiviteten kræver, at det bliver mere attraktivt at investere i eksempelvis ny teknologi.

 Vi skal arbejde for, at Danmark bliver en international vidensmagnet, der tiltrækker og fastholder de bedste talenter, teknikere, forskere og virksomheder. Det forudsætter blandt andet excellente uddannelser og forskningsmiljøer.

I dag spilder virksomhederne meget tid på at efterleve erhvervsrettet lovgivning, derfor skal vi gøre det enkelt og nemt at drive virksomhed i Danmark. Mere konkurrencedygtige person- og erhvervskatter vil også kunne bidrage betydeligt til at øge produktiviteten.

Endelig skal vi også investere i vores infrastruktur, så vi ikke spilder tid i trafikken. Det handler både om veje, baner, togtrafik og trafikale knudepunkter som havne og lufthavne.

Morten Granzau Nielsen

Økonomisk politisk chef

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk