CEO Commitment

CEO COMMITMENT

Vision for et stærkere Danmark

Nye digitale initiativer på vej

"Vi har hårdt brug for ny teknologi i kampen for mere konkurrencedygtige virksomheder, et bedre sundhedsvæsen og i det hele taget for at gøre Danmark til et endnu bedre land for os alle sammen. Derfor vil vi nu komme med en række konkrete initiativer til holde momentum med den digitale udvikling." Lars Sandahl Sørensen, DI

DI opretter ny taskforce, der skal sikre Danmarks digitale førerposition

Danmark er et af verdens mest digitale samfund. Vi har taget ny teknologi i brug, efterhånden som den er blevet tilgængelig, og brugt den til at løfte vores velstand og forbedre vores velfærd på en måde, som resten af verden ser på med beundring og gerne rejser hertil for at lære af.

Men har vi så ikke gjort rigeligt? Nej – tværtimod. Hvis Danmark skal blive ved med at være i front på den digitale agenda, skal vi udnytte vores førerposition og investere massivt i fremtiden.

Derfor samler Dansk Industri nu en række topledere fra danske virksomheder og specialister fra ind- og udland om en hurtigarbejdende indsats for at sikre Danmarks digitale udvikling, der er en del af fundamentet under fremtidens velfærd og velstand. Det skal ske gennem en række af topmøder under det fælles navn CEO Commitment – Vision for et stærkere Danmark. De konkrete forslag fra drøftelserne i taskforcen vil løbende blive præsenteret for regeringen som indspark til Danmarks kommende digitaliseringsstrategi.

DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen vil sammen med DI Digitals formand og CEO for Netcompany, André Rogaczewski, igangsætte og lede initiativet. Derudover vil omkring 20 topchefer deltage i CEO Commitment fra DI’s 18.000 medlemsvirksomheder. De vil på en række topmøder invitere relevante ministre, politikere, borgmestre, regionsformænd, forskere, fagbevægelse, internationale eksperter og andre interessenter, for at drøfte og finde konkrete forslag til løsninger på de udfordringer vi står over for. 

 1. Data og teknologi redder klimaet

  Vi skal se endnu flere danske virksomheder reducere CO2-udledningen og optimere produktion og arbejdsmiljø ud fra den viden, de får ved at analysere store datamængder fra produktionsgangen, elregningen, personaleafdelingen og salgsmønstrene.

 2. Data redder liv

  Vi skal give vores social- og sundhedspersonale adgang til teknologiske løsninger, der kobler store mængder data, fx røntgendata eller social data, med fx kunstig intelligens, så de kan opdage mønstre og blive i stand til hurtigere at diagnosticere og hjælpe den patient eller det barn, hvis liv de har i mellem hænderne her og nu.

 3. Teknologi fjerner bøvl

  Vi skal koble de teknologier og løsninger vores virksomheder bruger hver dag i deres forretning med de offentlige systemer, så kontroldata og andre indberetningskrav automatisk kan indberettes til de offentlige myndigheder samtidig med, at virksomheden driver sin virksomhed. Fx fra regnskabssystem til årsregnskabet, eller fra gødningsmaskinen til gødningsregnskab.

 4. Digitale kompetencer hele livet

  Vi skal alle kunne dygtiggøre os på det digitale og på nye teknologier igennem livet, så vi forstår, hvad teknologierne kan og gør ved vores liv og samfund, og kan finde ud af at bruge værktøjerne rigtigt i forskellige sammenhænge. Vi skal bruge digitale læringsværktøjer til at dygtiggøre os, effektivisere produktionsprocesser og udvikle nye innovative produkter. Vi skal have fokus på teknologiforståelse fra folkeskolen og hele livet.

André Rogaczewski

André Rogaczewski

Adm. direktør, Netcompany

Formand for DI Digital og initiativtager til CEO COMMITMENT

Lars Sandahl Sørensen

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør, DI

Initiativtager til CEO COMMITMENT

Nyheder om digitalisering

Inspiration

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

Direkte +45 3377 3173

Mobil +45 2084 0194

E-mail riz@di.dk