CEO Commitment

CEO COMMITMENT

Vision for et stærkere Danmark

Nye digitale initiativer på vej

"Vi har hårdt brug for ny teknologi i kampen for mere konkurrencedygtige virksomheder, et bedre sundhedsvæsen og i det hele taget for at gøre Danmark til et endnu bedre land for os alle sammen. Derfor vil vi nu komme med en række konkrete initiativer til holde momentum med den digitale udvikling." Lars Sandahl Sørensen, DI

DI opretter ny taskforce, der skal sikre Danmarks digitale førerposition

Danmark er et af verdens mest digitale samfund. Vi har taget ny teknologi i brug, efterhånden som den er blevet tilgængelig, og brugt den til at løfte vores velstand og forbedre vores velfærd på en måde, som resten af verden ser på med beundring og gerne rejser hertil for at lære af.

Men har vi så ikke gjort rigeligt? Nej – tværtimod. Hvis Danmark skal blive ved med at være i front på den digitale agenda, skal vi udnytte vores førerposition og investere massivt i fremtiden.

Derfor samler Dansk Industri nu en række topledere fra danske virksomheder og specialister fra ind- og udland om en hurtigarbejdende indsats for at sikre Danmarks digitale udvikling, der er en del af fundamentet under fremtidens velfærd og velstand. Det skal ske gennem en række af topmøder under det fælles navn CEO Commitment – Vision for et stærkere Danmark. De konkrete forslag fra drøftelserne i taskforcen vil løbende blive præsenteret for regeringen som indspark til Danmarks kommende digitaliseringsstrategi.

DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen vil sammen med DI Digitals formand og CEO for Netcompany, André Rogaczewski, igangsætte og lede initiativet. Derudover vil omkring 20 topchefer deltage i CEO Commitment fra DI’s 18.000 medlemsvirksomheder. De vil på en række topmøder invitere relevante ministre, politikere, borgmestre, regionsformænd, forskere, fagbevægelse, internationale eksperter og andre interessenter, for at drøfte og finde konkrete forslag til løsninger på de udfordringer vi står over for. 

 1. Vi skal redde klimaet og løfte vores virksomheder

  Vi skal se endnu flere danske virksomheder reducere CO2-udledningen og optimere produktion og arbejdsmiljø ud fra den viden, de får ved at analysere store datamængder fra produktionsgangen, elregningen, personaleafdelingen og salgsmønstrene. Vi skal se danske SMV’er optimere deres konkurrencekraft, fordi de bruger digitale løsninger ansvarligt og bæredygtigt.

  Læs mere her

 2. Vi skal redde liv og løfte vores velfærd

  Vi skal give vores social- og sundhedspersonale adgang til teknologiske løsninger, der kobler store mængder data, fx røntgendata eller social data, med fx kunstig intelligens, så de kan opdage mønstre og blive i stand til hurtigere at diagnosticere og hjælpe den patient eller det barn, hvis liv de har i mellem hænderne her og nu. Vi skal holde fokus på, at brugen af digitale læringsværktøjer, faktisk kan betyde verden for vores sårbare børn.

  Læs mere her

 3. Vi skal fjerne bøvl hos både virksomheder og myndigheder

  Vi skal koble de teknologier og løsninger vores virksomheder bruger hver dag i deres forretning med de offentlige systemer, så kontroldata og andre indberetningskrav automatisk kan indberettes til de offentlige myndigheder samtidig med, at virksomheden driver sin virksomhed. Fx fra regnskabssystem til årsregnskabet, eller fra gødningsmaskinen til gødningsregnskab.

  Læs mere her

 4. Vi skal have digitale kompetencer hele livet

  Vi skal alle kunne blive klogere på det digitale og på nye teknologier igennem livet, så vi forstår, hvad teknologierne kan og gør ved vores liv og samfund, og kan finde ud af at bruge værktøjerne rigtigt i forskellige sammenhænge. Vi skal bruge digitale læringsværktøjer til at dygtiggøre os, effektivisere produktionsprocesser og udvikle nye innovative produkter. Vi skal have fokus på teknologiforståelse fra folkeskolen og hele livet.

  Læs mere her

 5. Vi skal vise verden det Digitale Danmark

  Vi skal arbejde for en fornuftig digital udvikling globalt, ved at eksportere løsninger udviklet på skuldrene af  danske digitale ”styrkepositioner” som tillid, ansvarlighed, sporbarhed, høj varekvalitet og bæredygtighed. Disse værdier skal vi vedholdende fremhæve i de europæiske bestræbelser på at skabe ansvarlig digital udvikling, hvor det er afgørende at finde den rette balance mellem digital udvikling og ansvarlig regulering.

  Læs mere her

 6. Vi skal sammen sikre Danmarks digitale fundament

  Vi skal have det bedste digitale fundament i EU med bredbånd-, mobil- og IoT-dækning, så virksomheder kan etablere sig, og folk vil bosætte sig i hele Danmark, og vi kan udbygge brugen af telemedicinsk behandling og genoptræning i eget hjem, eller brugen af robotteknologi på operationsstuen, i klasseværelset og i produktionskæden, når det giver mening.  Alle kompetencer og adgang til ekspertviden skal i spil, og vi skal sammen designe og nytænke digitale kerneløsninger, der kan løfte vores virksomheder såvel som velfærd.

  Læs mere her

André Rogaczewski

André Rogaczewski

Adm. direktør, Netcompany

Formand for DI Digital og initiativtager til CEO COMMITMENT

Lars Sandahl Sørensen

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør, DI

Initiativtager til CEO COMMITMENT

Kim Fausing

Kim Fausing

Adm. direktør, Danfoss

Thomas Woldbye

Thomas Woldbye

Adm. direktør, Københavns Lufthavne

Jesper Hjulmand

Jesper Hjulmand

Adm. direktør, SEAS-NVE

Jørn P. Skov

Jørn P. Skov

Adm. direktør, Danske Fragtmænd

Michael Holm

Michael Holm

Adm. direktør, Systematic

Nana Bule

Nana Bule

Adm. direktør, Microsoft Danmark

Mads Nipper

Mads Nipper

Adm. direktør, Ørsted

Henrik Bodskov

Henrik Bodskov

Adm. direktør, IBM Danmark

Lars-Peter Søbye

Lars-Peter Søbye

Adm. direktør, COWI

Kim Vejlby Hansen

Kim Vejlby Hansen

Adm. direktør, FOSS

Britta K. Stenholt

Britta K. Stenholt

Adm. direktør, STARK

Torben Bang

Torben Bang

Adm. direktør, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

Kristian Vilumsen

Kristian Vilumsen

Adm. direktør, Coloplast A/S

Vibeke Svendsen

Vibeke Svendsen

Adm. direktør, Envotherm

Claus Bering

Claus Bering

Adm. direktør, CRH Concrete

Poul Due Jensen

Poul Due Jensen

Adm. direktør, Grundfos

Jais Valeur

Jais Valeur

Adm. direktør, Danish Crown

Mathilde Jakobsen

Mathilde Jakobsen

Adm. direktør, Fresh.Land

Jes Munk Hansen

Jes Munk Hansen

Adm. direktør, Terma

Claus Jensen

Claus Jensen

Forbundsformand, Dansk Metal

Klaus Nyengaard

Klaus Nyengaard

Adm. direktør, LetsBuild

Klaus Holse

Klaus Holse

Adm. direktør, SimCorp

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Adm. direktør, Demant

Jacob Aarup-Andersen

Jacob Aarup-Andersen

Adm. direktør, ISS

Nyheder om digitalisering

Inspiration

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

Direkte +45 3377 3173

Mobil +45 2084 0194

E-mail riz@di.dk