DI Mener:

Data skaber værdi for os alle

Danmark bliver det første land i verden, der nemt, sikkert og med respekt for privatlivet deler og anvender data fra borgere, myndigheder og virksomheder til gavn for hele samfundet. Det er DI's vision.

Vi kan opnå så meget mere med data i dag, hvis vi vil, og hvis vi udnytter de muligheder, it-software programmerne har i dag. Men det kræver, at rammerne for, hvordan man deler data, og hvad man vil opnå med data, kommer på plads.

Med en stærk datastrategi på alle væsentlige samfundsområder skal Danmark navigere som forbillede for alle lande i verden. Vi skal give god plads til innovation og skabe velstand ved hjælp af data, samtidigt med at vi sikrer privatlivets fred og sørger for, at mulighederne for at snyde og svindle i virksomhederne og i den offentlige administration forsvinder.

Det her skal vi lykkes med

Vi skal finde balancen. Balancen mellem værdi og beskyttelse. Ansvarlighed og tillid.

Gør vi ikke noget, risikerer vi at sætte vores grundlæggende tillid til den teknologiske udvikling over styr. Til gengæld har vi muligheden for at gøre digital ansvarlighed til en styrke for virksomheder i Danmark, hvis vi griber udfordringerne rigtigt an og i tide.

Vi skal sammen skabe en kultur med digital ansvarlighed. En kultur der giver virksomhederne mulighed for at drive virksomhed og skabe værdi med data, og samtidig fastholder tilliden tilhinanden i verdens mest digitaliserede samfund.

Vi skal gøre digital ansvarlighed til en dansk kerneværdi og gøre det, mens vi kigger fremad. IoT, 5G, kunstig intelligens er områder, hvor vi lægger sporene, mens vi kører, og hvor vi skal være ekstra påpasselige og sætte digital ansvarlighed højt.

Den nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, som går i luften i 2021, vil sætte digital ansvarlighed på dagsordenen i virksomhederne. Mærket skal tydeliggøre, hvilke virksomheder, der arbejder med digital ansvarlighed. Så virksomhederne kan markedsføre sig på det, og forbrugerne kan opnå større tryghed omkring brugen af deres data.

En national datastrategi skal give Danmark klare retningslinjer for sikker og ansvarlig udnyttelse af data fra danskernes og virksomhedernes hverdag. Strategien skal vise vejen til endnu bedre læringsværktøjer, mere målrettet medicin og bedre sundhedsudstyr samt flere grønne løsninger til, hvordan vi kan spare på energi og ressourcer – både i Danmark og globalt.

Vi skal have klare retningslinjer bl.a. for, hvordan man deler og beskytter data, der med ansvarlighed som kerneværdi kan fremme brugen af virksomhedernes, myndighedernes og borgernes data inden for styrkepositioner som sundhed og life science, industri og produktion, offentlig administration, energi, finans, transport, smart city, og hele den grønne omstilling.

Samtidig skal virksomhedernes data kommercialiseres, det vil sige, at vi skal have skabt incitament til, at virksomheder deler data med hinanden. Det kræver, at vi udvikler nogle modeller for, hvordan data deles, så det er nemt og værdifuldt for de involverede virksomheder. På samme måde skal borgeren i højere grad have mulighed for selv at bestemme brugen af personlige data registreret i det offentlige såvel som i private virksomheder.

Publikationer

Digitalisering der flytter Danmark: Kort version af DI's forslag

Hent pjecen

Inspiration

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør