DI Mener:

Digitalisering af den offentlige sektor

Den offentlige sektor udgør en stor og vigtig del af den samlede danske økonomi. Vi skal opbygge en tidssvarende digital offentlig sektor, der kan servicere effektivt og bane vej for innovation og vækst i hele samfundet.

Selv om der har været dårlige sager med forsinkede og dyre it-projekter i det offentlige, har digitalisering givet store gevinster for både borgere, virksomheder og det offentlige. Digital Post og selvbetjeningsløsninger har allerede sparet det offentlige milliarder af kroner og betydet, at borgere og virksomheder nu kan klare sager med det offentlige – også uden for de kommunale åbningstider.

En offentlig sektor med flere digitale selvbetjeningsløsninger og automatiserede processer, giver mulighed for at flytte både penge og menneskelige ressourcer fra administrative opgaver til velfærdssamfundets kerneydelser.

Samtidigt kan udviklingen af nye digitale løsninger til det offentlige skabe nye forretnings- og eksportmuligheder for danske virksomheder. Derfor bør al offentligt it-udvikling og drift som grundprincip konkurrenceudsættes. 

Fond skal finansiere digitalisering

Danmark skal fastholde sin internationale styrkeposition på offentlig digitalisering. Det er muligt, hvis Danmark sætter ambitiøse mål og handler aktivt på at forbedre den offentlige sektor gennem digital understøttelse af kernevelfærdsområderne og hele den offentlige administration.

DI mener, at en effektivisering, modernisering og digitalisering af den offentlige sektor kan frigøre 20 mia. kr. frem mod 2025. Penge, som efterfølgende kan føres tilbage til den offentlige sektor og bidrage til at løfte serviceniveauet.

Derfor anbefaler DI, at regeringen opretter en digital omstil­lingsfond på 15 mia. kr. i perioden 2017-2025. Fonden skal finansiere en ambitiøs digitalisering af den offentlige sektor gennem brug af avanceret tek­nologi og intelligente velfærdsløsninger. Digitaliseringsindsatsen kan samtidigt bidrage til at styrke de private investeringer i mobildækning og bredbånd. 

Mere konkurrence om digitaliseringsopgaver

Udviklingen af den offentlige sektor kan gå hånd i hånd med øget effektivitet – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette kan sikres ved, at kommuner, regioner og statslige myndigheder skaber konkurrence om digitaliseringsopgaverne. Det omfatter bl.a. digitale udviklingsprojekter, it-drift og -vedligehold.

Konkurrenceudsættelsen vil betyde, at de digitale løsninger i det offentlige hele tiden bliver udviklet og forbedret, fordi private virksomheder indgår i konkurrencen om at vinde opgaverne. Det baner blandt andet vej for større brugervenlighed og bedre it-sikkerhed og databeskyttelse.

Mette Smith Thastum

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk