DI Mener:

Digitalisering og nytænkning af den offentlige sektor

Den offentlige sektor udgør en stor og vigtig del af den samlede danske økonomi. Vi skal opbygge en tidssvarende offentlig sektor, der gennem brug af digitalisering og teknologi kan forvalte og servicere effektivt, af højeste kvalitet og bane vej som et smurt lokomotiv for innovation og vækst i hele samfundet. Forblive et forbillede for andre lande at følge.

Selv om der har været dårlige sager med forsinkede og dyre it-projekter i medierne gennem årene, har digitalisering givet store gevinster for både borgere, virksomheder og det offentlige. Digital Post, selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi har allerede sparet det offentlige milliarder af kroner og betydet, at borgere og virksomheder nu kan klare sager med det offentlige uden for almindelig arbejdstid – eller fx modtage service og behandling i eget hjem.

En offentlig sektor med flere digitale løsninger og automatiserede processer, giver mulighed for at flytte både penge og menneskelige ressourcer fra administrative opgaver til velfærdssamfundets kerneydelser.

Men brugen af nye teknologier og løsninger giver ikke mindst muligheder for at højne kvaliteten af velfærdsydelserne. Dette gælder i forhold til traditionelle, administrative ydelser, der i højere grad kan automatiseres, men også inden for f.eks. sundheds-it, undervisning, miljøteknologi og intelligent trafikstyring, hvor smartere anvendelse af teknologi kan højne livskvaliteten, optimere vores miljøregnskab eller bare gøre dagligdagen nemmere for mange mennesker uden øget ressourcetræk.

Teknologikøreplan

Digitalisering er en stærk forandringskraft i vores samfund, men en fornuftig udnyttelse af teknologiens muligheder kan ikke lykkes, uden at vi som samfund tager ansvar og stilling til  hvordan vi at anvende de nyeste teknologer til at løfte vores velfærd. For brugen af teknologien skal handle om at løfte og optimere vores velfærdssamfund og skabe nye forretnings- og eksportmuligheder for danske virksomheder gennem digitalisering og teknologi.

Det betyder også, at Folketinget i højere grad skal forberede sig på den teknologi, der er lige om hjørnet, så Danmark kan være blandt de første til at gribe mulighederne.

Vi skal stræbe efter en agil lovgivning således, at der ikke er unødige barrierer for at tage ny teknologi i brug, og man skal sikre, at eksisterende lovgivning hurtigt og smidigt kan ændres, således at barriererne for at tage ny teknologi i brug reduceres mest muligt.

Der skal være tillid til, at virksomheder og myndigheder kan drage nytte af data til innovative og værdiskabende formål samtidig med, at der fortsat er privat ejendomsret, når vi åbner døren til internettet. DI vil understøtte, at virksomhederne skaber nye forretningsmuligheder baseret på data på en ansvarlig måde, der bevarer tilliden, beskytter data og respekterer, at persondata alene er noget, som virksomheden låner af det enkelte individ.

Sæt ambitiøse mål for samfundets digitalisering

Danmark skal fastholde sin internationale styrkeposition på udvikling og anvendelse af digitale løsninger i samfundet. Det kræver en samlet vision for digitalisering og ny teknologi på tværs af den offentlige og private sektor og på tværs af sektorstrategier som f.eks. cyber security, kompetencer, offentlig forvaltning og sundhed. En strategi der tør lancere ”moon shots” og tydeliggøre hvilket digitalt samfund, der ønskes i fremtiden koblet med konkrete mål på kort sigt.

En samlet digital væksstrategi skal engagere både virksomheder, forskningsverdenen, det offentlige og politikere med en fælles ambition om at sikre tilstrækkelig adgang til medarbejdere og specialister med digitale kompetencer, investeringer i digitalisering - også de nyeste digitale teknologier - og tidsvarende regulering. 

Gennem brugerfokuseret digitalisering og teknologianvendelse skal offentlige medarbejdere i stadig større omfang bruge deres tid på kerneopgaverne, og borgere og virksomheder skal opleve en tidssvarende og optimal offentlig service.

Erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med seks mia. kr. frem mod 2025 i forhold til niveauet i 2015.  Det kan f.eks. ske ved at sætte tidsfrister for afgørelser og øget automatisering af sagsbehandling ved brug af nye teknologier. DI mener, at virksomhedernes indberetninger senest i 2025 skal kunne ske automatisk.

Fond skal fokusere midler til digitalisering

For at sikre, at vi øger produktivitetsvæksten, og at vi i fremtiden fortsat er blandt de mest produktive og innovative i verden, er det afgørende, at vi foretager en omprioritering af de offentlige udgifter, så en større del går til de områder, der især understøtter vækstpotentialet i dansk økonomi. Det gælder blandt andet offentlige investeringer i offentlig digitalisering og  velfærdsteknologi.

DI mener, at en effektivisering, modernisering og digitalisering af den offentlige sektor kan frigøre 20 mia. kr. frem mod 2025. Penge, som efterfølgende kan føres tilbage til den offentlige sektor og bidrage til at løfte serviceniveauet.

Derfor anbefaler DI, at regeringen opretter en digital omstil­lingsfond på 15 mia. kr. i perioden 2017-2025. Fonden skal finansiere en ambitiøs digitalisering af den offentlige sektor gennem brug af avanceret tek­nologi og intelligente velfærdsløsninger.

Mere konkurrence om digitaliseringsopgaver

Politisk prioritering af samfundets digitale omstilling kan give produktiviteten og innovationen et massivt løft. For både den offentlige og den private sektor forudsætter den digitale omstilling, at ledere og beslutningstagere tør efterspørge og afprøve den nyeste teknologi.

En løbende nytte af nye digitale løsninger i det offentlige kan ikke lykkes uden et stærkt leverandørmarked og udbuds- og indkøbsprocedurer, der giver plads til åben offentlig-privat dialog og innovation på et område, hvor tingene ændrer sig voldsomt hurtigt.

Ved at kommuner, regioner og statslige myndigheder skaber konkurrence om digitaliseringsopgaverne – som fx kan være digitale udviklingsprojekter, it-drift og -vedligehold – vil udviklingen af den offentlige sektor gå hånd i hånd med øget effektivitet – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Konkurrenceudsættelsen betyder, at de digitale løsninger i det offentlige hele tiden bliver udviklet og forbedret, fordi private virksomheder indgår i konkurrencen om at vinde opgaverne. Det baner blandt andet vej for større brugervenlighed og bedre it-sikkerhed og databeskyttelse.

DI arbejder løbende på at sikre et godt og tillidsfuldt samspil mellem den private og offentlige sektor omkring al offentlig it-drift og -udvikling.

Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk