DI Mener:

Digitalisering i danske virksomheder

Digitalisering er et afgørende konkurrenceparameter og digital ansvarlighed en potentiel danske styrkeposition. Danske virksomheder skal rustes bedst muligt til at udnytte de digitale muligheder - ansvarligt og bæredygtigt.

Danmark har en global topposition på digitaliseringsområdet. Men vi skal gøre en indsats, så vi ikke inden for kort tid bliver overhalet indenom af en række andre fremadstormende digitale nationer. Når det kommer til virksomhedernes brug af digitale teknologier, deler vi nu førstepladsen i Europa med de finske virksomheder.
 
Førerpositionen i sig selv er ikke interessant, men det er det samfund, de virksomheder og arbejdspladser vi kan skabe, når danske eksisterende styrker som tillid, design, bæredygtighed, stærke digitale kompetencer, vores særlige arbejdsmarkedsmodel og godt købmandsskab kobles med nye digitale teknologier. Så handler digitalisering i vores virksomheder reelt om et digitalt Danmark, der er værd at leve i. Et Danmark der er medudvikler af de nye digitale muligheder.
 
Griber vi mulighederne og udfordringer omkring den digitale udvikling lige nu rigtigt an, kan vi skabe en ny dansk styrkeposition på digital ansvarlighed hvor ”Made by Denmark” bliver lig digitale ansvarlige produkter og services, og hvor vores virksomheder kan forblive stærke i en stadig mere global konkurrence. 
 

En national digital vækststrategi

Regeringen har afsluttet arbejdet med Disruptionrådet, der fokuserede på arbejdsmarkedsforhold, og på virksomhedernes muligheder for at drage nytte af den digitale omstilling. Rådets arbejde er blevet fulgt op med konkrete politiske initiativer og midler på Finansloven. Det er positivt, at der eksekveres på en erhvervsrettet digital vækststrategi parallelt med en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, en sammenhængsreform, et nyt teleforlig, og en forsknings- og innovationspolitiske strategi.

Men vi skal være endnu mere ambitiøse og tænke digitalisering og teknologier på tværs.

En ny samlet digital vækststrategi skal engagere både virksomheder, forskningsverdenen, det offentlige og politikere med en fælles vision om at sikre tilstrækkelig adgang til medarbejdere og specialister med digitale kompetencer, investeringer i digitalisering - også de nyeste digitale teknologier - og tidssvarende regulering. Herunder en mærkningsordning for digital ansvarlighed, en viderebygning på AI-strategien og Robotstrategien, en ny strategi for Blockchain udbredelse i Danmark, en 5G-satsning og en generel samtænkning med de offentlige digitaliseringsstrategier og udviklingen af digitale services fra det offentlige rettet mod erhvervslivet som fx automatisk erhvervsrapportering. Særligt med fokus på at løfte de små- og mellemstore virksomheder.  

DI mener, at en kommende samlet vækststrategi skal indeholde en årlig, fremadskuende teknologikøreplan for Folketinget, som sikrer politisk stillingtagen, så relevant lovgivning kommer hurtigere på plads, når nye teknologiske løsninger bliver mulige i vores virksomheder og i vores offentlige sektor.   

 

Danmarks digitale aftryk i et stærk EU

EU står mere end nogensinde over for store beslutninger – men også store muligheder. Verden omkring os forandrer sig hastigt. Klimaforandringer, migration, handelskrige og international terrorisme præger den storpolitiske dagsorden. Samtidig udvikler de digitale og teknologiske muligheder sig med en sådan fart, at hvis vi ikke finder fælles fodslag for fremtidens digitale Europa, så risikerer vi en situation, hvor befolkningens tillid til digitale løsninger forsvinder, og hvor virksomhederne ikke får de bedste rammer til at konkurrere med lande som USA og Kina om at skabe fremtidens løsninger, vækst og arbejdspladser gennem digitalisering og teknologi.

Danmark er EU’s mest digitaliseringsparate samfund, og vi har en stærk tradition for at lade digitalisering og teknologi løfte og lette vores hverdag og samfund. Vi har styrkepositioner for udvikling af techløsninger indenfor blandt andet sundhed, administration, cybersikkerhed, klima, energi og uddannelse, der kan fylde meget mere i EU og resten af verden.

Vi har derfor alle forudsætninger for at gå forrest, når EU de næste fem år skal sikre de digitale motorveje i forhold til samhandel og samarbejde, som ved hjælp af teknologier som blockchain kan sikre sporbarhed, høj effektivitet og tillid mellem samarbejdspartnere. Eller når vi sammen i EU sætter en international standard for digital ansvarlighed og anvendelse af data og kunstig intelligens, der har sikkerhed for borgerens privatliv og værdighed i centrum.

Christian Hannibal

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef