DI Mener:

Digitalisering i danske virksomheder

Digitalisering er blevet et afgørende konkurrenceparameter. Danske virksomheder skal rustes bedst muligt til at udnytte de digitale muligheder.

Danmark har i dag en global topposition på digitaliseringsområdet. Men vi skal gøre en indsats, så vi ikke inden for kort tid bliver overhalet indenom af en række andre fremadstormende digitale nationer. 

DI mener, at Danmark skal have en samlet, digital vækststrategi. Strategien skal engagere både virksomheder og politikere for at sikre tilstrækkelig adgang til medarbejdere med digitale kompetencer, investeringer i digitalisering og tidssvarende regulering.  

En ny digital vækststrategi  

Regeringen har nedsat et Disruptionråd, der både skal fokusere på arbejdsmarkedsforhold og på virksomhedernes muligheder for at drage nytte af den digitale omstilling. Regeringen skal følge op på rådets arbejde med konkrete politiske initiativer og midler på Finansloven. Derfor er det positivt, at der i regeringsudspillet ’Sammen om fremtidens virksomheder’ er afsat 125 mio. kr. årligt i 2018-25 og derefter 75 mio. kr. årligt til opfølgning på regeringens kommende digitale vækststrategi. 

DI mener, at den kommende vækststrategi bør indeholde en årlig, fremadskuende politisk køreplan til Folketinget, som sikrer, at den relevante lovgivning kommer hurtigere på plads, når nye teknologiske løsninger bliver mulige.  

EU skal have et digitalt indre marked  

Små, åbne serviceøkonomier som Danmark har et særligt stort vækstpotentiale i et effektivt, digitalt indre marked. Danmark skal kæmpe for en fælleseuropæisk regulering, der fremmer nye, digitale forretningsmodeller og øger investeringerne i digital infrastruktur i hele EU. Sammen med ligesindede lande som Holland og Sverige skal den danske regering arbejde for et markedsliberalt og innovativt, digitalt indre marked.  

Vi skal forbedre virksomhederne vilkår for brug af data ved at oplyse bedre og fjerne barrierer. Datatilsynets skal have styrket sin vejledende rolle, så det kan være med til at fremme udviklingen af nye databaserede tjenester og forretningsmodeller.  

Flere investeringerit-specialiser og e-eksportcenter   

DI foreslår, at Folketinget vedtager et nyt telepolitisk forlig med en klar vision for Danmark som digitalt vækstsamfund. Det skal skabe gode og stabile rammer for private investeringer i digital infrastruktur og blandt andet fremme udrulningen af 5G-mobilnet.  

I 2025 kommer vi til at mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater og 30.000 teknisk faglærte. Og i 2030 risikerer vi at mangle 19.000 it-specialister. Derfor skal en national teknologipagt mellem erhvervsliv, universiteter og myndigheder m.fl. styrke interessen for naturvidenskab og teknik i hele uddannelsessystemet. 

I dag kommer kun to pct. af dansk eksport fra websalg. Virksomheder uden e-eksport oplever mangel på ressourcer og kompetencer og usikkerhed om reglerne. DI foreslår et e-eksportcenter, hvor virksomheder med et identificeret potentiale for e-eksport mod delvis egenbetaling kan få individuel, konkret rådgivning.

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3349
  • Mobil +45 2064 4872
  • E-mail chhn@di.dk