DI Mener:

Digitalisering sætter Danmark på verdenskortet

Eksportindsatsen skal gøre Danmark til det land, alle tænker på, når de skal købe digitale løsninger og produkter baseret på høj tillid, ansvarlighed, kvalitet og bæredygtighed. Det er DI's vision.

Vi har i dag i Danmark en række højteknologiske og digitale brancher og enkeltstående virksomheder, som er førende inden for deres felt. Men vi er også en lille andedam og ikke gode nok til at vise verden, hvad vi kan.
De mest succesfulde danske virksomheder er kun succesfulde, fordi de formår at sælge deres varer og services til hele verden. Derfor skal vi være bedre til at hjælpe flere virksomheder ud i verden, og åbne døre for de virksomheder, der kan og vil blande sig i den digitale udvikling på verdensplan.

Det er helt oplagt, at det er en fælles indsats på det digitale område mellem erhvervslivet og det offentlige. Vi skal derfor skubbe de gode eksempler frem, og vise verden, hvordan vores digitale virksomheder skaber resultater for
andre virksomheder, for borgerne og samfundet.

Danmark skal eksportere de konkrete digitale løsninger. Men hvis vi skal arbejde for en fornuftig digital udvikling globalt, skal vi også eksportere på skuldrene af danske digitale ”styrkepositioner” som tillid, ansvarlighed, sporbarhed, høj varekvalitet og bæredygtighed. Det er derfor en unik mulighed, at EU har vedtaget en historisk stor genopretningsfond, som skal fremme vækst, eksport og konkurrencekraft. I alt 672,5 mia. EUR skal efter planen sættes i omløb som lån og tilskud i EU-landene. Mindst 20 pct. skal gå til det digitale. På alle flagskibsområder for EU’s genopretningsplan spiller det digitale en rolle. Det drejer sig om grønne løsninger, energieffektiviseringer, bæredygtig transport, digital offentlig sektor, digitale kompetencer, cloudløsninger og bredbånd.

Der åbner sig et gigantisk eksportmarked for danske techløsninger, og vi skal aktivt promovere danske løsninger, hvis vi skal have de fulde udbytte af de mange nye markedsmuligheder hos vores partnerlande i EU.

Det her skal vi lykkes med

Vi skal gøre Danmarks stemme gældende i EU både med eksport af konkrete løsninger og produkter, og når rammerne for den digitale udvikling sættes. Lovregulering af det digitale område giver stadig mindre mening på det nationale niveau. Mange beslutninger træffes i Bruxelles ikke på Christiansborg. Digitalisering har både gjort verden mindre og bryder landegrænser konstant. I de europæiske bestræbelser på at skabe ansvarlig digital udvikling skal vi finde den rette balance mellem digital vækst og ansvarlig regulering. Vi skal italesætte høj tillid, ansvarlig, kvalitet og bæredygtighed.

Det hænger ikke sammen, at vi i ansvarlighedens navn med den ene hånd regulerer virksomhederne så firkantet, at der er tvivl om, hvorvidt vi i EU skal rulle Office 365 tilbage, mens vi med den anden hånd skal skabe digital vækst og nye innovative teknologiske måder at løse samfundsudfordringer på. Debatten mangler fokus på at skabe balance og sammenhæng mellem digitale ambitioner og ansvarlighed, og hvad lovgivning egentlig kommer til at betyde for virksomhederne og for virksomhedernes dagligdag. Det skal vi komme med.

Vi skal vise verden, hvad danske virksomheder kan. At Danmark er en førende technation, der har fokus på den digitale fremtid, og skaber fremtidens arbejdspladser. Vi skal have flere eksportfremstød og en techambassadør, der taler eksportvirksomhedernes sag.

Danmarks nye techambassadør skal fortsat være en stærk stemme i de globale diskussioner om digital ansvarlighed m.m. og hun har en særlig rolle i at hjælpe EU på vej til at tænke digital ansvarlighed, regulering og vækst sammen, men også fremhæve, hvad danske virksomheder kan levere af gode digitale løsninger og elektroniske produkter med et fodfæste i digital ansvarlighed, der beskytter dine data.

Vi skal tage ud i verden sammen, så offentlige og private kunder, tager med på eksportfremstød og viser, hvilken værdi, brugeren kan opnå ved hjælp af de nyeste danske løsninger inden for sundhed, velfærd eller effektiv administration.

Publikationer

Digitalisering der flytter Danmark: Kort version af DI's forslag

Hent pjecen

Inspiration

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

Direkte +45 3377 3173

Mobil +45 2084 0194

E-mail riz@di.dk