DI Mener:

Informationssikkerhed

Trusler mod informationssikkerheden udgør en voksende risiko for danskerne og danske virksomheder. Nye politiske tiltag skal klæde Danmark på til denne udvikling

Danmark er blevet et digitalt samfund. Vi er i høj grad afhængige af digitale data, netværk og tjenester på i både privatsfæren, arbejdslivet og når det gælder hele samfundets funktion.

Men den digitale udvikling har også en bagside. 69 pct. af danske virksomheder blev i 2016 ramt af cyberangreb, og Forsvarets Efterretningstjeneste anser allerede nu cybertruslen, som en af de tre største trusler mod vores samfund.

Hvis virksomheder og borgere oplever, at deres digitale data bliver misbrugt, kan der opstå mistillid til digitaliseringen. Mistillid kan blokere for udnyttelsen af de store muligheder, som digitale teknologier også åbner op for – fra kunstig intelligens til Internet of Things. Dette kan kan have store omkostninger nu og i fremtiden.

Danmark skal konkurrence på sikkerhed

DI mener, at Danmark skal gøre en indsats inden for it-sikkerhed og databeskyttelse og meget gerne i en grad, at det bliver et konkurrenceparameter. De globale muligheder er store, hvis vi kan vise, at danske produkter og services også på det digitale område er lig med brugervenlighed, godt og sikkert design – og frem for alt høj kvalitet, som man kan have tillid til.

Helt konkret er der brug for en ambitiøs og konkret politisk handlingsplan for bekæmpelsen af cybercrime. Danskerne slap billigt fra angrebene med WannaCry og NotPetya, men nye angreb kan komme når som helst. Regeringen har allerede fået input fra Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og Digitalt Vækstpanel. Nu skal der blot sættes handling bag ordene.

Indsatsen kan ikke løftes af regeringen alene. Der er brug for et bredt samarbejde mellem  borgere, virksomheder, myndigheder, efterretningstjenester og politikere.

Flere ressourcer på it-sikkerhed  

EU’s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Virksomheder, der ikke lever op til forordningen, risikerer bøder i millionklassen. Men Datatilsynet har endnu ikke fået tilført ressourcer til at vejlede virksomhederne. Det er også brug for nye ressourcer til en international indsats, som sikrer danske interesser i forbindelse med en europæisk harmonisering af reglerne.

Også politiet har brug for flere ressourcer til at bekæmpe cyberkriminalitet. Virksomheder og borgere skal kunne forvente, at politiet handler, når de anmelder cyberkriminalitet, og at cyberkriminelle skal vide, at politiet griber ind.

Høj sikkerhed skal gå hånd i hånd med brugervenlighed for at have den maksimale effekt. Derfor skal vi kunne tilpasse sikkerhedsniveauet, så det passer til situationen – det vil sige en risikobaseret tilgang til it-sikkerhed og databeskyttelse.

Danmark kommer ifølge prognoserne til at mangle 19.000 it-specialister i 2030, heraf mange inden for it-sikkerhed. Der skal derfor også gøres en indsats for at uddanne flere inden for området. 

Morten Rosted Vang

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk